menu Menu

Redakcia

Šéfredaktor: Július Vanovič, DrSc.
Redaktorka: doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

*

Adresa redakcie:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
e-mail: redakcia@casopis-tvorba.sk (príspevky)
tvorba@casopis-tvorba.sk (predplatné, všeobecné)

*

Vydáva:
Spoločnosť pre Tvorbu
Predseda Spoločnosti pre Tvorbu: PhDr. Peter Podolan, PhD.

Grafická úprava a technické spracovanie tlačového vydania:
Eva Kovačevičová-Fudala

Tlač:
ETERNAPress, s.r.o.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
(hlavný partner projektu)

 


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up