menu Menu

Kontakt

Časopis Tvorba vydáva:
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2
811 03 Bratislava
e-mail: tvorba@casopis-tvorba.sk (predplatné, všeobecné)

Predseda Spoločnosti pre Tvorbu:
PhDr. Peter Podolan, PhD.

Adresa redakcie:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
e-mail: redakcia@casopis-tvorba.sk (príspevky)

*

Evidencia odberateľov a distribúcia:
e-mail: distribucia@casopis-tvorba.sk

Číslo účtu: SK91 1100 0000 0026 6145 5087, Tatra banka a. s., Bratislava

Cena jednotlivého čísla: 2,00 €

Predplatné na rok: 8,00 €

*

Objednávky do zahraničia prijíma a vybavuje:
Slovart G.T.G. s.r.o., Krupinská 4, P.O.Box 152, 852 99 Bratislava
www.slovart-gtg.sk; e-mail: info@slovart-gtg.sk


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up