menu Menu
8 articles filed in
2012/3
Predch. strana Predch. strana Nasl. strana Nasl. strana

Macuo Bašó: Haiku

Macuo Bašó (1644 – 1694) je pokladaný za najvýznamnejšieho japonského básnika. Určujúcim spôsobom sa pričinil o etablovanie novej trojveršovej lyrickej formy haiku, ktorá je v Japonsku živá dodnes, rezonuje v inonárodnej poézii 20. a 21. storočia a v poslednom období aj u nás.

* Vôbec nevedia že onedlho zomrú: cikády v speve * Vŕba sa chveje – akoby sme sa dotkli boľavej hrče * Môj sused mních Sóha opustil svoju chatrč a vydal sa na púť Len staré hniezdo… No aj tak bez suseda vzbudzuje smútok * Pramienok vlasov nebohej matky Beriem ho do rúk – v mojich […]

Pokračovanie


Július Vanovič: Už tridsať rokov

Budúcnosť bola jednoznačne ružová, v tých chvíľach nik o nej nepochyboval. Za štyridsať rokov sme prežili toľko zla, že nové a ďalšie zlá sme si nevedeli ani predstaviť.

  „V Portugalsku je štátny prevrat. Vojenská junta sa zmocnila moci – ale v záujme demokracie. Na 1. mája bol tam veľký, slobodný a radostný sprievod – nekomunistický. Po tridsiatich piatich rokoch sa portugalskí emigranti vracajú do vlasti.  Prechádza mnou nevýslovný pocit, že také niečo by malo byť aj u nás. Viackrát sa mi to […]

Pokračovanie


2019/3

Július Vanovič: Už tridsať rokov… /s.2Ivan Čičmanec: Tridsať rokov prebúdzania /s.5Ján Kollár: Kázeň o skutočnej slobode /s.10Jozef Adámať: Na margo duchovných vied /s.15Manolis Anagnostakis: Básne /s.20Emil Višňovský: Spytovanie sa na (hodnotu) človeka: otvorené otázky /s.26Macuo Bašó: Haiku /s.34Eva Tkáčiková: Minulosť v náručí syndrómu zabúdania /s.37Anna Nováková: Koniec Pygmaliona /s.42Ľubomír Feldek: Môj múdry Bulhar Dimitar Stefanov […]

PokračovaniePredch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up