menu Menu

2017/2

Pierre Jean JOUVE (preklad Ján Švantner): Pútnik melanchólie
Ján ŠVANTNER: Francúzsky básnik Pierre Jean Jouve
Ivan ČIČMANEC: Z večerných kontemplácií
Ivana NOBLE: Člověk a svět jako mnohohlas: Exkurs do filozofické prózy Karla Čapka
Ľubomír FELDEK: Prekliata Trnavská skupina a Ján Šimonovič
Pavol ŽIGO: Päťstoročný vývin slovenčiny v evanjelickom prostredí
Ondrej SLIACKY: Legenda o hronovisku (pokračovanie)
Albert LUČANSKÝ: Paradoxy a absurdita biblickej knihy Jonáš ako výzva (post)modernému človeku

Marták:
Július VANOVIČ: Denníky Dr. Jána Martáka z rokov 1958 – 1959
Výber z denníka správcu Matice slovenskej Dr. Jána Martáka z rokov 1958 – 1959
Ako to bolo s previerkami (K článku: OSUD MATICE)
List pracovníkov Matice slovenskej Jánovi Martákovi z 8. mája 1868
List Alexandra Matušku Jánovi Martákovi zo 7. augusta 1968

Miloš KOVAČKA: História Turčianskeho seniorátu ECAV

Nekrológ
Vojtech ČELKO: Zomrela Boženka Fuková
Vojtech ČELKO: Zomrel významný prekladateľ a priateľ slovenskej literatúry

Zo sveta divadla
Stanislava MATEJOVIČOVÁ: Vzchop sa, mlaď!

Občerstvovacia stanica Ondreja Hronca Zajatec

Namiesto recenzie
Ľubomír FELDEK: Enike benike krikel bé – folklór ožívajúci v rukách Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej
Viera LUKÁČKOVÁ: Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa

Recenzie
Miloš KOVAČKA: Priekopník reformácie
Marián KAMENČÍK: O štúrovcoch…
Ján BEŇO: Povesti pre dnešok
Martina PETRÍKOVÁ: 2x Jana Bodnárová
Mária PAVLIGOVÁ: Ulita, v ktorej rezonuje hudba sveta

Dokumenty doby
List Jozefa Miloslava Hurbana Jonášovi Guothovi zo 17. mája 1851


Na stiahnutie:

Obsah 2017/2 (pdf)

Text celého čísla 2017/2 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2017/2


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up