menu Menu

2016/2

Peter PODOLAN: Čomu nás učia dejiny… a zmeny okolo nás

Vajanský:
Ivan ČIČMANEC: Vajanský ako symptóm a inšpirácia
Svetozár Hurban VAJANSKÝ: Kritika
Štefan KRČMÉRY: Veci na dne duše

Fridrich SCHILLER: Básne

Elena HIDVÉGHYOVÁ-YUNG: Femme fatale a iné básne
Tomáš PRUŽINEC: Pravda ako pozdvihnutie osoby
Štefan KUZMA: Atlas bielych miest a iné básne
Božena ČAHOJOVÁ: Po stopách klasikov v modernom umení
Ján BEŇO: Neobyčajný vo zlom čase

N e k r o l ó g
Vojtech ČELKO: Zomrel historik Miroslav John Ličko

J u b i l e u m
Ľubomír FELDEK: 90 (K nedožitému jubileu Karola Kállaya)

Z o S N D
Stanislava MATEJOVIČOVÁ: Sloboda a askéza. Ingmar Bergman: Fanny a Alexander

„ O b č e r s t v o v a c i a s t a n i c a “ O n d r e j a H r o n c a Čistá duša, čisté studničky

N a m i e s t o r e c e n z i e
Ján BEŇO: Do Ruska cez nórske poznanie a trápenie

R e c e n z i e
Štefan MIKŠÍK: Od zakázaných k povinným
Mária PAVLIGOVÁ: Zo spomienok spod starého orecha
Adriana PARÍŽEKOVÁ: Medzi právom a literatúrou
Anna ŠVECOVÁ: Nové pohľady na interpretované literárne diela
Vojtech ČELKO: Zadosťučinenie dejín? Kameň prekonal mramor
Emanuel ORBAN: Kovačica – mekka svetovej insity

D o k u m e n t y d o b y
Výsluch Fedora Ruppeldta (pripravil Michal ZAJDEN)

G l o s y
Vojtech ČELKO: Poďakovanie


Na stiahnutie:

Obsah 2016/2 (pdf)

Text celého čísla 2016/2 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2016/2


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up