menu Menu

2016/1

Milan RÚFUS: Býval si, Pane…

Shakespeare:
Václav ČERNÝ: Shakespeare
Július VANOVIČ: Hamlet, kráľovič dánsky
John MINAHANE: Môj Hamlet
Oldřich MIKULÁŠEK: Holanův hold Shakespearovi
Ľubomír FELDEK: Shakespeare a Rázus
Ľubomír FELDEK: Umieranie Kráľa Leara

Erik ONDREJIČKA: Z poézie
Ján ZAMBOR: O dvoch básňach Ivana Krasku
Matúš MIKŠÍK: Cesta básnika v Hviezdoslavových Prechádzkach jarom
Ivan ČIČMANEC: Povzdychy jazykového nostalgika
Silvia MAJERSKÁ: Z básní
Emanuel ORBAN: Sokratov morálno-etický odkaz
Kiki DIMULA: Sláviky bez noci a iné
Albert LUČANSKÝ: Poetika lásky Šalamúnovej Piesne piesní

N e k r o l ó g
Rudolf DOBIÁŠ: Za Antonom Srholcom

J u b i l e u m
Vladimír PETRÍK: Jubilujúci prozaik Jégé

Zo S N D
Stanislava MATEJOVIČOVÁ: Všimnite si ma!

„Občerstvovacia stanica“ Ondreja HRONCA: Konieckraj sveta a iné úkazy

R e c e n z i e
Peter PODOLAN: Trikrát o Ľudovítovi Štúrovi z LIC
Michal ZAJDEN: Posolstvo slovenského národného obrodenia
Ján BEŇO: V úžasoch stálych hodnôt
Rudolf DOBIÁŠ: Utrpenie mladého spisovateľa
Vojtech ČELKO: Osudné spojenectvo

D o k u m e n t y d o b y
Ideologický tlak na učiteľov (pripravil Michal Zajden)

 


 

Na stiahnutie:

Obsah 2016/1 (pdf)

Text celého čísla 2016/1 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2016/1


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up