menu Menu

2015/4

ŠTEFAN KRČMÉRY: Ó, Pane drahý a iné
PAUL TILLICH: Prišiel už Mesiáš?
JÚLIUS BARČ-IVAN: Stavanie chrámu
VALENTÍN BENIAK: Vianočná kronika
ŠTEFAN KRČMÉRY: Pane dní a Pane nocí a iné
JÁN BEŇO: Písané o matkách
IVAN ČIČMANEC: Stretnutie s tichým korčuliarom
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Hrdina 21. storočia
ZUZANA FABIANOVÁ: Priznania
ADRIAN KACIAN: Je americký náboženský mainstream exotikou?

ZDENKO ĎURIŠKA: Pri odhalení pamätnej tabule dr. Jána Vanoviča
JÚLIUS VANOVIČ: Vážené dámy, vážení páni!

V Ý R O Č I A A J U B I L E Á
SOŇA ŠIMKOVÁ: Esejistický univerzalista profesor JÁN BOOR

JEDNA OTÁZKA BOŽIDARE TURZONOVOVEJ
Akú úlohu má divadelné umenie dnes?

N A M I E S T O R E C E N Z I E
MILOŠ KOVAČKA: To je vojna
VOJTECH ČELKO: K jednej novodobej tradícii
JÚLIUS VANOVIČ: Sovietsky sen André Gida

R E C E N Z I E
MATÚŠ MIKŠÍK: Po polčase 0:2
MÁRIA PAVLIGOVÁ: Hľadanie vnútornej katarzie
JÁN BEŇO: Najmenší a ešte menší
MARTIN NAVRÁTIL: Prebúdzanie sa básnika
MARTIN TIMKO: Myslenie v priestore
VOJTECH ČELKO: Hororový príbeh
VOJTECH ČELKO: Politik, ktorý zanechal stopu v dejinách


Na stiahnutie:

Obsah 2015/4 (pdf)

Text celého čísla 2015/4 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2015/4


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up