menu Menu

2015/2

HEINRICH HEINE: Severné more
MARTINA PETRÍKOVÁ: 110 rokov Márie Rázusovej-Martákovej
BELA MARIE SCHOVANEC: Básne
THOMAS F. MERTON: Pokora a úprimnosť k sebe
MATEJ ŠVANTNER: Synchronicita
MILAN RICHTER: Zo súkromných dejín krutého storočia
PETER PAVEL UHLÍK: O histórii brezovského Husovho pomníka
VLADIMÍR PETRÍK: O ref lexívnej poézii Štefana Kuzmu

J U B I L E Á
MILOŠ KOVAČKA: Mišo Kováč-Adamov – 85
MILAN RICHTER: Na ničí spôsob, na ten tvoj, Jozef
VOJTECH ČELKO: Mladistvá sedemdesiatka bazilejského Košičana

J U B I L E U M D L H O R O Č N É H O Š É F R E D A K T O R A T V O R B Y J Ú L I U S A V A N O V I Č A
MICHAL ZAJDEN: Nech ťa, milý Julo, žehná sám Nebeský Otec
IVAN ČIČMANEC: Revoltujúci spolutvorca kultúrnej kontinuity
ĽUBOMÍR FELDEK: Čím starší, tým mladší
BELO RIEČAN: Múdrosť v trápení, trápenie v múdrosti
JÁN BEŇO: Július z rodu neoblomných
RUDOLF DOBIÁŠ: Mal som šťastie
FRANTIŠEK MIKLOŠKO: Niekoľko viet k jubileu Júliusa Vanoviča
RASŤO PIŠKO: K jubileu
ANTON BALÁŽ: Vanovičove inšpirujúce pamäti
MIŠO A. KOVÁČ: Rodný dvor v diele Júliusa Vanoviča a listy z neho
JÁN ZAMBOR: Milý Julo
MILOŠ KOVAČKA: Milý Julo Vanovič
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Milý pán Vanovič

J E D N A O TÁ Z K A M I C H A L OV I Z A J D E N OV I
Aké máte plány s časopisom Tvorba ako jej novy šéfredaktor?

N A M I E S T O R E C E N Z I E
EUGEN GINDL: Rok 2014 v revue Tvorba
JÁN ZAMBOR: Inšpiromat

R E C E N Z I E
MÁRIA PAVLIGOVÁ: Slovom k veciam najvyšším
JÁN PÚČEK: Neúnavnosť listov & diárov
MÁRIA PAVLIGOVÁ: „Dovidieť až do zázraku“
VERONIKA SVORADOVÁ: Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku
DOMINIKA ZÚBOROVÁ: Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry

D O K U M E N T Y D O B Y
Zásady cirkevnej politiky po XX. zjazde KSSZ a po celoštátnej konferencii KSČ

 


 

Na stiahnutie:

Obsah 2015/2 (pdf)

Text celého čísla 2015/2 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2015/2


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up