menu Menu

2015/1

Z KÁZNI SAMUELA ZOCHA
MARTIN ŠEFRANKO: Nad rakvou Michala Gáfrika
IVAN ČIČMANEC: Päť básní v próze
THOMAS Fverel MERTON: „Svet je iba obrazom toho, čo je v ľudských dušiach“
JÁN BEŇO: Človek Ballek alebo pisateľ o pisárovi
STALA SAVIN: Krv a voda
MATÚŠ MIKŠÍK: Haiku
STALA SAVIN: Rozprávka pre 21. storočie

JUBILEÁ
MILOŠ KOVAČKA: Pozdrav Ľubomírovi Ďurovičovi
ĽUBOMÍR FELDEK: Daniel Hevier (1955)
MIŠO A. KOVÁČ: Zuzana Bukovská slovom a činom

NAMIESTO RECENZIE
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Sila skutočného priateľstva
JÚLIUS VANOVIČ: Antimemoáre / Zápisky z mŕtveho času
JÁN BEŇO: O univerzite jeho života…
MICHAELA JUROVSKÁ: Vážené dámy a páni…

JEDNA OTÁZKA JÚLIUSOVI VANOVIČOVI
Prečo ste sa rozhodli napísať (Anti)memoáre?

RECENZIE
MIŠO A. KOVÁČ: Autorita symbolu vo výskume Zory Vanovičovej
VOJTECH ČELKO: Po toľkých rokoch Kollár stále ešte neznámy?

DO REDAKCIE PRIŠLO

DOKUMENTY DOBY
DANIEL VESELÝ: Samizdat o Paulovi Tillichovi

 


 

Na stiahnutie:

Obsah 2015/1 (pdf)

Text celého čísla 2015/1 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2015/1


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up