menu Menu

2012/1

Michal Institoris: Písnička nábožná. Modlitba za potřebné k životu věci

Július Vanovič: „Věk jeden pomíjí…“

Rasťo Piško: Rasťo Piško (ako Jožko Króner). Príhovor finančného žraloka

Matej Švantner: Z básní

Matej Švantner: Skrytá pragmatika Nevesty hôľ

Sylvie Germainová: Ozveny ticha

Ivan Čičmanec: Z novších haiku

Veronika Rácová: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

Jozef Adámať: Kratučké zastavenie a iné


KRONIKA

Ľubomír Feldek: Demokrat Peter Škodáček

Zora Vanovičová: Profesor PhDr. Ján Michálek, DrSc., osemdesiatročný


RECENZIE

Michal Gáfrik: Jazykovedcovo slovo načase

Ľubomír Feldek: Kniha ruskej poézie

Mária Pavligová: „Táto kniha je iná…“

Tomáš Pružinec: Quo vadis Slovensko vo svete

Norbert Kmeť: Dôležitosť drobnej práce

Vojtech Čelko: Malé veľkosťou, veľké významom


ZÁPISNÍK MARTINY PETRÍKOVEJ

Vianočné konfrontácie

Keď kvitne mesačná kvetina…

Putovanie za kulisy života a filmu


GLOSY

Ľubomír Feldek: Telo v Hybiach, noha v Ostrihome

Július Vanovič: Druhá veľkniha Ľuba Longauera

Janka Krivošová: Georg Bäh a jeho slávny kostol…


DOKUMENTY DOBY

Ivan Kadlečík: Ctené dámy, ctení páni

Zdeněk Němeček: Návrh na udělení čestného doktorátu University Karlovy profesorovi RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc.

Pavol Škrinár: Hlas nepotlačeného svedomia

 


Na stiahnutie:

Obsah 2012/1 (pdf)

Text celého čísla 2012/1 (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2012/1

 


Predch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up