menu Menu

4/2020

Štefan Pilárik: Přerozkošné dítě krásné (1651)   s. 2
Karol Kuzmány: Ranná modlitba na zimu   s. 3
Milota Zelinová Gaceková: Spomienky na šťastné aj bolestné Vianoce   s. 5
Valentín Beniak: Vianoce, Koleda   s. 21
Ivan Čičmanec: Pandémia ako zhustenie skutočnosti   s. 23
Michalis Katsaros: Výber z poézie   s. 27
Július Vanovič: Črta k portrétu Alfonza Bednára   s. 36
Emil Višňovský: Afo-rexie 2   s. 38
Ľubomír Feldek: Čo spôsobil jeden rým   s. 43
Ľubica Blažencová: Kultúrny a historický kontext pôsobenia Juraja Haulika v Chorvátsku   s. 49
Ján Zambor: Zo španielskej poézie Zlatého veku   s. 57
Jozef Adámať: Z fragmentov dávneho leta   s. 66
Ján Boris Kostelný: Básne   s. 69

VÝROČIA A JUBILEÁ
Dana Podracká: Fonológia anjelského jazyka   s. 72
Ľubomír Feldek: Pobelohorské rozjímanie   s. 77

ZO SVETA DIVADLA
Stanislava Matejovičová: Divadlo ako občiansky postoj   s. 81

Z VÝTVARNÉHO UMENIA
Mária Kovalčíková – Vilčeková: Koloman Sokol – Maestro de los Maestros   s. 83

NAMIESTO RECENZIE
Albert Lučanský: Fundamentalista je vždy ten druhý   s. 88

RECENZIE
Albert Lučanský: Na detailoch záleží   s. 94
Peter Podolan: Obrazy z minulého času   s. 95
Martina Petríková: Medonosné písanie   s. 97
Martina Petríková: Mnoho podôb šťastia   s. 98
Martina Petríková: Na vrchol kopca a ešte ďalej   s. 99
Vojtech Čelko: Príliš trpké spomienky   s. 100

DOKUMENTY DOBY
Július Barč-Ivan: Ty milý vojačik španielsky   s. 103

Na obálke:
Mikuláš Gacek, fotografia z obálky knihy Milota Zelinová Gaceková: Mikuláš Gracek. Päť osudových návratov. Matica slovenská, 2017

 


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up