menu Menu

3/2020

Karol Kuzmány: Večerná modlitba na jeseň s.2
Peter Gažík: Traja reformátori s.3
Thasos Livaditis: Výber z poézie s.16
Milota Zelinová Gaceková: Literárne svedectvo Mikuláša Gaceka o gulagoch s.21
Emil Višňovský: Afo-rexie s.35

ZO SVETA DIVADLA
Stanislava Matejovičová: Po stopách Thálie s. 45

Z VÝTVARNÉHO UMENIA
Mária Kovalčíková: Anjelské posolstvá Stanislava Kollárika s. 48

VÝROČIA A JUBILEÁ
Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca, žobráka  s. 51
Andrea Bokníková: Život a dielo S. B. Hroboňa s. 53
Ivan Laučík: Noc Sama Bohdana Hroboňa z 27. na 28. augusta s. 59
Eugen Gindl: Ako sme hľadali kolibu Sama Bohdana Hroboňa na Grúni s. 60
Ivan Čičmanec: Storočnica nórskeho rebela s. 65

NEKROLÓG
Ivan Čičmanec: Odišiel múdry človek s. 72

NAMIESTO RECENZIE
Vojtech Čelko: Trma-vrma okolo jednej knihy a jej autora s. 74

RECENZIE
Albert Lučanský: Konšpirátor v nás s. 78
Martina Petríková: Príbeh cikády s. 82
Martina Petríková: Príbehy odinakiaľ, a predsa zblízka s. 83
Martina Petríková: Plnou parou vpred! s. 85

DOKUMENTY DOBY
List Jána Roznera spisovateľke Márii Jančovej s. 87

Na obálke:
Samo Bohdan Hroboň. Zdroj https://www.zdecav.sk

 

 

 


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up