menu Menu

2/2020

Karol Kuzmány: Večerná modlitba v lete   s. 2
Jozef Adámať: Niekoľko poznámok k (dnešnej) škole   s. 4
Matúš Mikšík: Ivan Laučík v interpretáciách   s. 21
Milota Zelinová Gaceková: Dlhá cesta k spravodlivosti   s. 32
Z básnickej pozostalosti Anny Novákovej   s. 45
Martin Navrátil: Autenticita, intelekt a ľudská účasť v kritike   s. 50
Ivan Čičmanec: Spomienky na outsiderov   s. 56
Ľubomír Feldek: Zla sa neľakať   s. 62
Peter Pavol Uhlík: Imaginárny list J. M. Hurbanovi   s. 65

ZO SVETA DIVADLA
Stanislava Matejovičová: Vznešené umenie v 21. storočí   s. 69

ZO SVETA HUDBY
Miroslav Demko: Husitská pieseň Franza Liszta   s. 75

Z VÝTVARNÉHO UMENIA
Mária Kovalčíková: Ikona – prameň duchovnosti   s. 80

VÝROČIA A JUBILEÁ
Augustín Maťovčík: K nedožitým osemdesiatinám Miloša Kovačku   s. 86

NEKROLÓGY
Milan Šútovec: Reč pri rakve Pavla Vilikovského   s. 87

NAMIESTO RECENZIE
Emil Višňovský: Filozofova múdrosť   s. 90

RECENZIE
Ľubica Blažencová: Magický kruh maďarsko-slovenských vyznaní   s. 96
Mária Pavligová: Sonda do slovensko-macedónskych vzťahov   s. 98
Martina Petríková: Koža ako definitívna hranica   s. 100
Martina Petríková: Zásah priamo do terča   s. 101
Martina Petríková: Nakresli mi kamarátov   s. 103
Vojtech Čelko: Zborník predbehol biografiu   s. 104

DOKUMENTY DOBY
Vojtech Čelko: Jozef Lettrich o M. R. Štefánikovi   s. 111

Na obálke: Jozef Lettrich (Zdroj: archív Ľudo Lettrich)


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up