menu Menu

1/2021

Pavol Országh Hviezdoslav: Nič nepomíja rýchlejšie než čas s.2
Július Vanovič: Listy zo starého dvora s.4
Libor Bednár: Paul Tillich – hľadajúci človek s.10
Paul Tilich: Kérygma o dialektike „áno“-a-„nie“ s.14
Nina Varon: Verše s.17
Milota Zelinová-Gaceková: Posledné listy s.20
Emil Višňovský: Aforexie III s.34
Martina Petríková: Rúfusova básnická rozprávka o smrti s.47
Július Vanovič: Legenda o vtákovi, čo sa napil krvi s.53
Ján Zambor: Básnik Miguel de Unamuno s.57

ZO SVETA HUDBY
Richard Tamáš: Tradícia predvádzania veľkonočných pašií v epoche baroka s.61

VÝROČIA A JUBILEÁ
Ján Hroboň: Kázeň k 200. výročiu narodenia Janka Matúšku s.69
Janko Matúška: Púchovská skala, Pri uvítaní bratov v Ústave dňa 9/9 1843 s.72
Pavol Orzságh Hviezdoslav: Dňa 13. januára 1877 s.76

NEKROLÓGY
Ján Zambor: Spisovateľ absolútneho mravného postoja s.79
Ivan Čičmanec: Bola to širokospektrálna osobnosť s.81
Ľubomír Feldek: Za frflošom Julom Vanovičom s.84
Vojtech Čelko: Hviezdne hodiny s Julom s.85
Mária Kovalčíková-Vilčeková: Za Júliusom Vanovičom s.86
Stanislava Matejovičová: Milý pán Vanovič s.88
Miriam Margala: Môj dlh voči Julovi s.89
Nina Varon: Môj neodoslaný list s.90
Eva Maliti-Fraňová: Letmé spomienky na Jána Beňa s.91

RECENZIE
Ľubica Blažencová: Humanitné posolstvo kázňovej prózy s.93
Martina Petríková: Fantázia, radosť a snívanie s.95
Martina Petríková: Vianoce majstra s.97
Martina Petríková: Lara a také ne/obyčajné nebo s.98
Vojtech Čelko: Rodinné spomienky s.100

DOKUMENTY DOBY
Július Vanovič: Prejav na mimoriadnom zjazde spisovateľov 1989 s.103

 

Na obálke:
Július Vanovič. Foto: archív J. V.

 


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up