TVORBA

Zakladateľ
Dr. EMIL BOLESLAV LUKÁČ

 

REVUE
PRE LITERATÚRU
A KULTÚRU

Vydáva
SPOLOČNOSŤ PRE TVORBU T
ROČNÍK XXV. (XXXIV.)

 
 
Z OBSAHU

 

 
HOME
O NÁS
REDAKCIA
KONTAKT
DISTRIBÚCIA
INZERCIA
ARCHÍV
BIBLIOGRAFIA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1/2015
4/2014
3/2014
2/2014

TVORBA 3/2014

 
Vychádza
s finančnou podporou
Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky

IVAN KISKA: Na pamäť Ivana Kadlečíka
JÚLIUS VANOVIČ: Niet ho medzi nami
IVAN ČIČMANEC: Jeho nástrojom bolo
kritické slovo
BOŽENA ČAHOJOVÁ: Bludisko zrkadiel
JÁN PÚČEK: Naftalín
IVANA POLÁKOVÁ: Mária Medvecká v čase
a čas v jej diele
JURAJ ŠÍPOŠ: Eliášov oheň
VOJTECH ČELKO: Zdenka Sojková - veľká
znalkyňa štúrovej epochy zomrela
ROMAN MARTINSKÝ: Ne-básne
ZORA VANOVIČOVÁ: O svätej Dorote

obsah PDF