TVORBA

Zakladateľ
Dr. EMIL BOLESLAV LUKÁČ

 

REVUE
PRE LITERATÚRU
A KULTÚRU

Vydáva
SPOLOČNOSŤ PRE TVORBU T
ROČNÍK XXV. (XXXIV.)

 
 
Z OBSAHU

 

 
HOME
O NÁS
REDAKCIA
KONTAKT
DISTRIBÚCIA
INZERCIA
ARCHÍV
BIBLIOGRAFIA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1/2015
4/2014
3/2014
2/2014

TVORBA 2/2014

 
Vychádza
s finančnou podporou
Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky

JÁN ŠLOSIAR: Aký je človek a svet
v osamelosti?
IVAN ČIČMANEC: Estetika zbabelosti
ĽUBOMÍR FELDEK: Kresťan Bulat Okudžava
JÁN ZAMBOR: Malá úvaha o básni Štefana
Strážaya Výročie smrti
RÚTH LICHNEROVÁ: Niekto iný
IVAN TÁSLER: Posol z hôr
NINA VARON: Exilove
BELOSLAV RIEČAN: Ako v sebe cítite
prepojenosť duchovna s hudbou
a matematikou?
IVAN PIŠÚT: Spomienka na Ilju Okáliho
MICHAL ZAJDEN: Kronika nášho obrodného
hnutia

obsah PDF