VLADIMÍR ŠTEFKO a kolektív autorov: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.
Bratislava: Divadelný ústav, 2011

Vyše 800 stranová kniha významného slovenského teatrológa Celý článok