Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Tag: Štefan Krčméry

ŠTEFAN KRČMÉRY: Eliáš Láni

Eliáš Láni je rodák turčiansky, zo Slovenského Pravna, kde sa narodil r. 1570. Bol najprv farárom v Mošovciach, potom dvorným kňazom palatína Thurzu, napokon[...] Celý článok

JOZEF MILOSLAV HURBAN: Z textov

SLOVANSKO A JEHO ŽIVOT LITERÁRNI

Kdože muože s tích, ktorí sa oberaju slovenskou literatúrou biť bez pomišleňja na samuo to naše krásno, velebnou, rozmaňituo[...] Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: Vianočná nostalgia a Vianočná spomienka

V I A N O Č N Á   N O S T A L G I A

Dnes prišla ku nám tichá nostalgia

a riekla: poďte z tohto hurhaju!

Načo je vám a načo ste mu vy?

Poďte! Doma vás čakajú!

[...] Celý článok

ANTON BALÁŽ: Pod kuratelou

Cestu do Pezinka odkladal Ján Petrík nielen pre kňazské povinnosti v cirkevnom zbore modransko-kráľovskom a vyššiu pedagogickú a organizačnú záťaž spojenú[...] Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: Veci na dne duše

Vajanský.

Zvláštne sú slovenské pseudonymy. Do niektorého z nich akoby sa bol chcel vliať obsah celého života.

V pseudonyme „Vajanský“ svietia svätojánske[...] Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: Ó, Pane drahý, a iné

(5)       Ó, Pane drahý, Slyš naše túžby, Národ náš milý k životu vzkries A k tomu uži našej si služby, Pošli nás k nemu, hoc ešte dnes, Delníkov[...] Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: „Zvláštny žiak Ľudovíta Štúra“

[...] Celý článok

No mala pliagu Jasenová, ktorá vyvracala aj bohaté domy a chudobu trýznila bez prestania: štvoro krčiem.  Na sto obyvateľov jedna[...] Celý článok

© 2018 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑