Nech Boh pobije Debranov

Nech Boh pobije Debranov,

Debranov, dolnomešťanov,

bo Turci sú to zbojnícki

pri našej rieke Radike.

Chodili, veru, chodili,

pokradli, veru, pokradli,

Celý článok