Päťsto rokov reformácie, ktoré si v tomto roku pripomíname, bolo zložitým obdobím formovania sa nového myslenia, zápasov, obrán aj vývinu, ktorý sa odkláňal[...] Celý článok