Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Tag: Július Vanovič (page 1 of 3)

JÚLIUS VANOVIČ:  Evanjelici, alebo protestanti?  

[...] Celý článok

„U nás cirkevný život charakterizuje stagnácia. U nás je cirkev od teológie takrečeno oddelená. V cirkevnom živote sa hlásajú[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Svedectvá Františka Hečku

Čítajúc Denníky Františka Hečku a Márie Jančovej (1938 – 1966), túto dobrú aj zlú, úsmevnú aj pohoršujúcu knihu, jedinečnú však a pravdivú v autentickosti:[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Denníky Dr. Jána Martáka z rokov 1958 – 1959

DO ĎALEKÝCH TEMNÝCH ČIAS tzv. socializmu, do rokov 1958 – 1959 nás zavedú denníky Dr. Jána Martáka, vtedajšieho správcu Matice slovenskej: keď sa po 20. zjazde[...] Celý článok

JOZEF MILOSLAV HURBAN: Z textov

SLOVANSKO A JEHO ŽIVOT LITERÁRNI

Kdože muože s tích, ktorí sa oberaju slovenskou literatúrou biť bez pomišleňja na samuo to naše krásno, velebnou, rozmaňituo[...] Celý článok

Miriam MARGALA sa rozpráva s Júliusom VANOVIČOM

Rozhovor ponad oceán 

Milý pán Vanovič, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na náš rozhovor o tom, čo obaja považujeme v dnešnej dobe za aktuálne[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Mladistvý sedemdesiatnik Vojtech Čelko

Vojtovi Čelkovi možno písať len osobne, iba tak ako píše, ako si počína on sám – zasiahnutý životom niekoho, jeho zásluhami a činmi,[...] Celý článok

ĽUBOMÍR FELDEK: Júliusovi Vanovičovi

Z emailu Ľubomíra Feldeka Júliusovi Vanovičovi

S písaním o mne si hlavu nelám – mám pocit, že my dvaja sme si už to zásadné povedali bez slov. Urobili sme,[...] Celý článok

JÚLIUS  VANOVIČ: Hamlet, kráľovič dánsky

Nebom polnočným začína sa jeho dej – pôjde vraj o veci polnočné: hodina duchov, čas na rozhraní, neistý a mátožný; čas poloskutočností a tieňov, keď[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Pri odhalení pamätnej tabule dr. Jána Vanoviča

Vážené dámy, vážení páni,

o advokátovi  dr. Jánovi  Vanovičovi sme už počuli – bol však osobnosťou ďaleko presahujúcou pojem a dnešnú predstavu advokáta.[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Sovietsky sen André Gida

André Gide: Návrat ze SSSR. Poopravení návratu ze SSSR.
Přel. Zuzana Tomanová. Vyd. nakl. Bourdon 2015.

Nad druhým českým, už úplným vydaním Gidovej knižky,[...] Celý článok

Older posts

© 2017 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑