Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Tag: Jozef Lettrich

Jozef LETTRICH: Pozadie a príčiny komunistického prevratu v ČSR

Mnohí ľudia na svete si otázky a veci života veľmi zjednodušujú. I tie najzložitejšie.

Raz-dva sú hotoví s úsudkom. Áno, nie, dobre, zle. Zratujú len hotové výsledky. Príčiny, pozadie, Celý článok

VOJTECH ČELKO: Kniha, ktorej hodnotu potvrdil čas

JUDr. JOZEF LETTRICH: Dejiny novodobého Slovenska
Vydala Nadácia Jozefa Lettricha v spolupráci s Múzeom SNP.
Bez udania roku a miesta vydania,
Celý článok

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑