Máš podiel v našej biednej dedovizni,

jak mnohí iní: spupné mlčanie.

Keď odišiel si, robili Ti tryzny,

len doma nie, len doma nie!

Tu súdili Ťa na smrť, keď bols v trýzni.

Vo svojom trápnom, Celý článok