JÁN DORUĽA: O krajine a vlasti starých Slovákov
Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV, Bratislava 2011

Pod názvom O krajine a vlasti starých Slovákov vydal Celý článok