Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Tag: Ivan Čičmanec (page 1 of 3)

Ivan Čičmanec: MALÁ KRÁĽOVSKÁ KONTEMPLÁCIA

Ivan Čičmanec:

MALÁ KRÁĽOVSKÁ KONTEMPLÁCIA

V metafyzickej poézii Janka Kráľa rezonujú viaceré dominantné estetické a myšlienkové prúdenia jeho čias, pričom je to však poézia po Celý článok

IVAN ČIČMANEC: SKEPTICIZMY

Pre mňa sú pojmy „zlo“ a „utrpenie“ synonymá. Každá bolesť je zlá, bez ohľadu na to, či je spôsobená inou osobou, prírodným zákonom, náhodou alebo samotným postihnutým. Zlo Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Umelkyňa z rodu najslobodnejších

(dokončenie z minulého čísla)

Na Timravinu prozaickú tvorbu sa možno pozerať z viacerých hľadísk. Najčastejšie ju odborníci delia na črty, poviedky a novely, Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Žena v troch štádiách

(Voľne podľa Ibsena a Muncha)

A ZNOVA RAZ PRI POTULKE MESTOM UVIDELA muža, ktorý ju už dávno priťahoval čímsi tajomným a nevysvetliteľným. Nebolo na ňom Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Umelkyňa z rodu najslobodnejších I.

Dvesto rokov od narodenia Boženy Slančíkovej – Timravy

„Za koho ísť?“ – tak sa príznačne volá prvá publikovaná poviedka práve stopäťdesiatročnej Celý článok

IVAN ČIČMANEC Z večerných kontemplácií

PRE OZAJSTNÉHO FILOZOFA, ALE VLASTNE pre každého hĺbavého, introvertného a bdelo žijúceho človeka je myslenie istým druhom opojenia. Samozrejme, že tu nemám Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Stalo sa v októbri

1.

Astrológovia by nám možno vedeli povedať, či Bratislava a jej okolie boli v dňoch 5. – 16. októbra 2016 zasiahnuté nejakými zvláštnymi kozmickými vplyvmi. Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Niekoľko shakespearovských poohliadnutí

1.

Bol úspešný a uznávaný už za svojho života, po jeho smrti sa však až s neuveriteľnou ľahkosťou zavrela nielen jeho fyzická rakva, ale aj jeho povesť v divadelnom Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Vajanský ako symptóm a inšpirácia

1.

Zo známeho portrétu, ktorý namaľoval Milan Mitrovský asi r. 1914, na nás Svetozár Hurban Vajanský hľadí skúmavo, skepticky, unavene, a vari aj trochu úzkostlivo. Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Povzdychy jazykového nostalgika

Nedávno som v Tvorbe poukázal na zvláštnosti jazykovej praxe v súčasnom Nórsku. Situácia na Slovensku nie je v tomto smere ani zďaleka taká katastrofálna- ako Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑