TVORBA

Zakladatež
Dr. EMIL BOLESLAV LUKÁČ

 
 

REVUE
PRE LITERATÚRU
A KULTÚRU

 
REDAKCIA

 

 
HOME
O NÁS
REDAKCIA
KONTAKT
DISTRIBÚCIA
INZERCIA
ARCHÍV
BIBLIOGRAFIA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1/2015
4/2014
3/2014
2/2014

 
Július Vanovič, DrSc. - šéfredaktor
Stanislava Matejovičová

Adresa redakcie:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
e-mail: redakcia@casopis-tvorba.sk

Redakčný kruh:
Ján Findra, Ondrej Hronec, Adrián Kacian, Miloš Kovačka, Michal Zajden

Grafická úprava a technické spracovanie:
Eva Kovačevičová-Fudala

Tlač:
ETERNAPress, s.r.o.