Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Page 2 of 29

IVAN ČIČMANEC: SKEPTICIZMY

Pre mňa sú pojmy „zlo“ a „utrpenie“ synonymá. Každá bolesť je zlá, bez ohľadu na to, či je spôsobená inou osobou, prírodným zákonom, náhodou alebo samotným postihnutým. Zlo Celý článok

Jozef LETTRICH: Pozadie a príčiny komunistického prevratu v ČSR

Mnohí ľudia na svete si otázky a veci života veľmi zjednodušujú. I tie najzložitejšie.

Raz-dva sú hotoví s úsudkom. Áno, nie, dobre, zle. Zratujú len hotové výsledky. Príčiny, pozadie, Celý článok

2018/1

OBSAH

Július VANOVIČ: „Osmičkový rok“

Ľubomír FELDEK: Óda na ódu

Sylvie GERMAINOVÁ: Akt pamäti

Jozef LETTRICH: Pozadie a príčiny komunistického prevratu v ČSR

Z nemeckej barokovej Celý článok

Tvorba 2017/4

2017/4

Reformácia
Martin RÁZUS: Vidiny (1517 – 1917)
Paul TILLICH: Nové bytie
Reformačný rozhovor s prof. Ondrejom HRONCOM. Zhováral sa Miloš KOVAČKA

Stanislava Celý článok

MARTIN RÁZUS:  Vidiny (1517 – 1917)

Na štyristoročnú pamiatku reformácie

…Nik! sám sa ubieram, zvuk krokov na dláždení,

len moje kroky sú: som pútnik opozdený,

spod Tatier prichodím i s chválou, lež i s mukou

v tíš Celý článok

PAUL TILLICH: Nové bytie

Ak realitu, ktorú pred nami otvoril Ježiš, nazveme odvážne spolu s Tillichom Nové Bytie, môžeme len žasnúť nad tým, koľko hrôz „starého bytia“ sa Celý článok

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Vianočné zamyslenie

Božská iskra, od Otca z lásky narodená, pripomína sa nám v čistých srdciach na Vianoce. Múdrosť rodí sa vo svojej nevinnosti a dovoľuje nám vziať si ju Celý článok

TOMÁŠ PRUŽINEC: Sláva a dôstojnosť človeka. Pokus o filozofickú esej*

Dňa 11. marca 2011 zažil svet už v poradí pätnástu svetovú katastrofu jadrového zariadenia. V tento deň zasiahlo pobrežie Japonska zemetrasenie o sile deviatich Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Umelkyňa z rodu najslobodnejších

(dokončenie z minulého čísla)

Na Timravinu prozaickú tvorbu sa možno pozerať z viacerých hľadísk. Najčastejšie ju odborníci delia na črty, poviedky a novely, Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ:  Drobnosti o Alexandrovi Matuškovi  

(Antimemoáre – pokračovanie)

Celý článok

„Medzi človekom a Bohom je taký rozdiel, ako medzi psom a Súhvezdím psa“ – to musí byť dobrý Celý článok

« Older posts Newer posts »

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑