Časopis Tvorba je platným hlasom v národnej kultúre.

Svojou beletristickou, literárnovednou i antropologickou tematikou presahuje do kresťansko-humanistickej spirituality.

Časopis uverejňuje články, úvahy a eseje z literatúry, modernej súčasnej teológie a spoločenských vied, ktoré reflektujú kultúrne a spoločenské dianie a morálnu atmosféru doby. Kriticky sa vyjadruje ku starej, konvenčnej a neproduktívnej praxi a teórii, najmä v náboženskej, ale aj všeobecnejšej spoločenskej sfére.

Vďaka tomu má Tvorba svoju špecifickú tvár a výrazne sa odlišuje od iných súčasných slovenských literárnych a kultúrnych časopisov. Tvorba dáva priestor domácim i zahraničným autorom, pôvodnej próze, poézii i prekladovej tvorbe. Vo svojej oblasti sa stáva reprezentatívnym časopisom.

História | Redakcia | Distribúcia