menu Menu

Macuo Bašó: Haiku

Macuo Bašó (1644 – 1694) je pokladaný za najvýznamnejšieho japonského básnika. Určujúcim spôsobom sa pričinil o etablovanie novej trojveršovej lyrickej formy haiku, ktorá je v Japonsku živá dodnes, rezonuje v inonárodnej poézii 20. a 21. storočia a v poslednom období aj u nás.

Macuo Bašó (1644 – 1694) je pokladaný za najvýznamnejšieho japonského básnika. Určujúcim spôsobom sa pričinil o etablovanie novej trojveršovej lyrickej formy haiku, ktorá je v Japonsku živá dodnes, rezonuje v inonárodnej poézii 20. a 21. storočia a v poslednom období aj u nás.

*
Vôbec nevedia
že onedlho zomrú:
cikády v speve

*
Vŕba sa chveje –
akoby sme sa dotkli
boľavej hrče

*
Môj sused mních Sóha opustil svoju chatrč a vydal sa na púť

Len staré hniezdo…
No aj tak bez suseda
vzbudzuje smútok

*
Pramienok vlasov nebohej matky

Beriem ho do rúk –
v mojich horúcich slzách
sa ten srieň topí

*
Smútim za mníchom Tandóom

Už padá na zem
vracia sa ku koreňom
Odchodiaci kvet

*
Prechádzam horami na ceste do Ócu

Po horskej ceste
Aká milota pôvab –
divá fialka
*
Roľnícke dieťa
prestalo čistiť ryžu
hľadí na mesiac
*
V priateľovom dome v Ósake

Kvitnú kosatce
Zhováranie sa o nich
je súčasť cesty

*
Najprv modlitba
za slivku za jej dušu
v zovretí zimy

*
Jeseň sa končí
motýľ v túžbe žiť pije
rosu z chryzantém

*
V meste Nagoja v Owari

Púť týmto svetom –
oriem políčko ryže
stále ta a späť

*
Vo svetle blesku
som neuvidel tváre
len trsy trávy

*
Šľahnutie blesku!
Temnom preniká výkrik
čiernej volavky

*
Neskorá jeseň
V osamotení hútam:
A čo môj sused?

*
Prečo tak silno
cítim vek v túto jeseň?
V oblakoch vtáci

 

(Preložil Ján Zambor v jazykovej a odbornej spolupráci s Františkom Paulovičom)

Macuo Bašó (1644 – 1694) je pokladaný za najvýznamnejšieho japonského básnika. Určujúcim spôsobom sa pričinil o etablovanie novej trojveršovej lyrickej formy haiku, ktorá je v Japonsku živá dodnes, rezonuje v inonárodnej poézii 20. a 21. storočia a v poslednom období aj u nás. Prvý slovenský prekladový knižný výber z jeho tvorby pod názvom Haiku vychádza vo vydavateľstve Skalná ruža.

haiku macuo bašó


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up