Časopis Tvorba vydáva:
Spoločnosť pre Tvorbu
Konventná 11
811 03 Bratislava
e-mail: tvorba@casopis-tvorba.sk (predplatné, všeobecné)

Predseda Spoločnosti pre Tvorbu:
PhDr. Peter Podolan, PhD.

Adresa redakcie:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
e-mail: redakcia@casopis-tvorba.sk (príspevky)

Evidencia odberateľov a distribúcia:
e-mail: distribucia@casopis-tvorba.sk

Číslo účtu:
2661455087/1100, Tatra banka a. s., Bratislava