TVORBA

Zakladateľ
Dr. EMIL BOLESLAV LUKÁČ

 
 

REVUE
PRE LITERATÚRU
A KULTÚRU

 
KONTAKT

 

 
HOME
O NÁS
REDAKCIA
KONTAKT
DISTRIBÚCIA
INZERCIA
ARCHÍV
BIBLIOGRAFIA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1/2015
4/2014
3/2014
2/2014

 
Časopis Tvorba vydáva:
Spoločnosť pre Tvorbu T
Konventná 11
811 03 Bratislava
e-mail: tvorba@casopis-tvorba.sk

Predseda Spoločnosti pre Tvorbu T:
univ. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

Adresa redakcie:
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
e-mail: redakcia@casopis-tvorba.sk

Evidencia odberateľov a distribúcia:
e-mail: distribucia@casopis-tvorba.sk

Číslo účtu:
2661455087/1100, Tatra banka a.s., Bratislava