menu Menu
3 articles filed in
2018/1
Predch. strana Nasl. strana Nasl. strana

2019/1

Pavol Országh HVIEZDOSLAV: A ešte pôst    s.2
Ivan ČIČMANEC: Celý článok

Pokračovanie


Ján Švantner: Pierre Seghers - Muž slova a činu

Seghers hovorí o básni ako o vášnivej sebaprojekcii, ktorou básnik nachádza priesečník medzi svojím subjektom a objektívne danou realitou.

Pierre Seghers (1906 – 1987), francúzsky básnik, editor a vydavateľ, scenárista,  účastník protifašistického Hnutia odporu ( Rezistencie). Pochádzal z rodiny umeleckých Celý článok

Pokračovanie


Peter Gažík - Samuel Zoch a evanjelická teológia na Slovensku po roku 1919

Samuela Zocha môžeme zaradiť do ortodoxno-konfesionálneho smeru. Vplyv liberálnej a ani dialektickej teológie v jeho názoroch a postojoch nebadať. Okrem toho Zoch nebol typom akademického teológa či hĺbavého filozofa, ale skôr mužom činu

Duchovné a teologické dedičstvo, ktoré prevzala Slovenská ev. a. v. teologická akadémia v Bratislave po roku 1919, teda presne pred 100 rokmi od bývalej Teologickej akadémie Celý článok

PokračovaniePredch. strana Nasl. strana

keyboard_arrow_up