Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: TVORBA 2017 (page 2 of 5)

List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z konca roku 1855

Trochu iné Vianoce

 

Muzeum Komenského v Přerově, pozostalosť D. Slobodu, fond AP 33, složka 22
FISCHER, Zděnek (ed.). Korespondence Daniela[...] Celý článok

ELIÁŠ LÁNI: Písne

Auveh, běda mně hříšnici . . .

(„Naříkání církve svatej na ukrutnost tyranúv“)

  1. Auveh, běda mně hříšnici

a nešťastnej bídnici,

nevím, co sobe počíti,

kam mám pro pomoc jíti,

Turek mne trápí,

[...] Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: Eliáš Láni

Eliáš Láni je rodák turčiansky, zo Slovenského Pravna, kde sa narodil r. 1570. Bol najprv farárom v Mošovciach, potom dvorným kňazom palatína Thurzu, napokon[...] Celý článok

JAKUB S. TROJAN: Co se dnes změnilo? Víra a zkušenost z totality

Co se dnes změnilo?

Člověk postmoderní éry se čím dál rychleji vyvazuje z církevních společenství, a tak přestává rozumět tradici, v níž se po staletí[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ:  Evanjelici, alebo protestanti?  

[...] Celý článok

„U nás cirkevný život charakterizuje stagnácia. U nás je cirkev od teológie takrečeno oddelená. V cirkevnom živote sa hlásajú[...] Celý článok

JOZEF M. HURBAN: Neděle života

NEDĚLE ŽIVOTA

Všecky ty předcházející doby na poli církve, učení života křesťanského, které sme z částky k objasnění předmětu našeho uvedli a připomenuli,[...] Celý článok

EVA TKÁČIKOVÁ:  Na okraj 500-ročného reformačného príbehu

Dušan Třeštík, český historik, odborník na raný stredovek v jednom zo svojich zamyslení na margo starších dejín konštatoval, že naše dejepisectvo je naplnené[...] Celý článok

MILOŠ KOVAČKA: Na margo state Pavla Žiga

V súvislosti s nedávno publikovanou staťou Päťstoročný vývin slovenčiny v evanjelickom prostredí z pera Pavla Žiga v Tvorbe (2/2017) som dostal[...] Celý článok

DANIEL MIDRIAK: Táto cirkev je chorá!

Keď si to dávam do súvisu: Ako je možné, že jeden volený predstaviteľ cirkvi môže podľa Zákonníka práce len tak bez ďalšieho sa vyhrážať,[...] Celý článok

MAREK KAČKOŠ: Vina a pokánie

(alebo ako sme sa ne-vyrovnali s minulosťou)

Viem, že sa môže ublížiť aj niekomu, kto bol podvedený a prinútený. Snažme sa rozumieť argumentom o tom, že bola[...] Celý článok

Older posts Newer posts

© 2018 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑