Najnovšie číslo čoskoro v predaji:

2017/4

Reformácia
Martin RÁZUS: Vidiny (1517 – 1917)
Paul TILLICH: Nové bytie
Reformačný rozhovor s prof. Ondrejom[...] Celý článok