Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2016/4 (page 1 of 2)

ŠTEFAN KRČMÉRY: Vianočná nostalgia a Vianočná spomienka

V I A N O Č N Á   N O S T A L G I A

Dnes prišla ku nám tichá nostalgia

a riekla: poďte z tohto hurhaju!

Načo je vám a načo ste mu vy?

Poďte! Doma vás čakajú!

Celý článok

RAINER MARIA RILKE: Básne

Samota

Samota dažďu podobná je,

od mora stúpa nad večerné kraje,

z odľahlých rovín po vzdialené háje

až k nebu, ktoré stále samo prebýva,

na mestá potom z neba padá, trýznivá.

Celý článok

MARTIN NAVRÁTIL: O zrkadlení alebo Malý elaborát o dialógu

Chcel som pôvodne napísať rozpravu o potrebe dialógu, ktorá by nemala religiózny či teologický charakter. O dialógu, ktorého základom by bola úcta k človeku. Celý článok

RÚT LICHNEROVÁ: Emauzy

Stretnutie s umením, ktoré zasahuje a stane sa súčasťou nášho sveta. Hovorí o etike, prebúdza človeka, ak je ochotný a schopný sa s ním stretať. Ján Celý článok

ANTON BALÁŽ: Pod kuratelou

Cestu do Pezinka odkladal Ján Petrík nielen pre kňazské povinnosti v cirkevnom zbore modransko-kráľovskom a vyššiu pedagogickú a organizačnú záťaž spojenú Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Stalo sa v októbri

1.

Astrológovia by nám možno vedeli povedať, či Bratislava a jej okolie boli v dňoch 5. – 16. októbra 2016 zasiahnuté nejakými zvláštnymi kozmickými vplyvmi. Celý článok

BOŽENA ČAHOJOVÁ: Klasický modernizmus

Krajina moderny je poznamenaná jazvami, ktorými posiali život jej autorov i diela obe svetové vojny, ale aj revolúcie, strastiplné zážitky, osobné zlyhania i revolty. Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Mladistvý sedemdesiatnik Vojtech Čelko

Vojtovi Čelkovi možno písať len osobne, iba tak ako píše, ako si počína on sám – zasiahnutý životom niekoho, jeho zásluhami a činmi, Celý článok

MILOŠ KOVAČKA: Belo Riečan 80

10. novembra 2016 sa dožil osemdesiatky prof. RNDr. Belo Riečan, DrSc., významný slovenský matematik a verejný činiteľ, učiteľ Univerzity Mateja Celý článok

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Z kameňa úrazu diamant

ZO SVETA DIVADLA


VIANOČNÉ ZAMYSLENIE

Blížia sa Vianoce, a vidiac bizarnú inscenáciu hry Sylvia od súčasného amerického autora A. R. Gurneyho v Divadle Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑