Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2016/3 (page 2 of 2)

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Slovenské tance – Životy svetiel

ZO SND

Slovenské tance – Životy svetiel
(premiéra 19. a 20. február 2016, nová budova Baletu SND)

Urobme, čo urobiť máme a život nám nepretečie pomedzi prsty. Celý článok

MICHAL ZAJDEN: Knihy Tranoscia do zberu!

Archív Tranoscia a.s. Liptovský Mikuláš, neusporiadaný fond.

I.

Titl.

Povereníctvo informácií a osvety,

publikačný odbor,

B r a t i s l a v a

Októbrové nám. 12.

21. marca 1953.

Celý článok

Newer posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑