Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2016/3 (page 1 of 2)

PETER PODOLAN: K štúrovskému kánonu

„Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi,…
„Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?“ otázal se Švejk, … „já Celý článok

OCTAVIO PAZ: Básne

Epitaf pre jedného básnika

Chcel spievať, spievať,

aby zabudol

na svoj pravý život lží

a spomínal

na svoj lživý život právd.

Ulica

Je jedna ulica, dlhá a tichá.

Idem v temnote, potkýnam Celý článok

RUDOLF DOBIÁŠ: Jubilantovi

Jubilantovi

(Ľubovi Feldekovi k 80-ke.)

Je výmyselník tento chalan,

výmysel však patrí ku básni.

Taký dar chýba mnohým hlavám,

a v tomto je Feldek úžasný.

Ja sa tiež so slovami Celý článok

MILAN RICHTER:  Spomienky bez podmienky na žongléra Feldeka

Po prvý raz som ho uvidel ako zrelého tridsiatnika: Feldek prišiel v roku 1973 do vydavateľstva Slovenský spisovateľ ako redaktor, či hneď ako vedúci redaktor, Celý článok

MACEDÓNSKE ĽUDOVÉ BALADY

Nech Boh pobije Debranov

Nech Boh pobije Debranov,

Debranov, dolnomešťanov,

bo Turci sú to zbojnícki

pri našej rieke Radike.

Chodili, veru, chodili,

pokradli, veru, pokradli,

Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Niekoľko shakespearovských poohliadnutí

1.

Bol úspešný a uznávaný už za svojho života, po jeho smrti sa však až s neuveriteľnou ľahkosťou zavrela nielen jeho fyzická rakva, ale aj jeho povesť v divadelnom Celý článok

JUDITA KAŠŠOVIČOVÁ:  Dokonalá modrá

Dokonalá modrá
Aničke

Tam, kde je všetko

dokonalá prázdnota

som aj ja celkom prostý

všetko prenikajúca dobrota

tvorí z nej ľudské kosti.

Sám sebe som si závoj dal

sám seba hľadám

príbytok Celý článok

BUDDHA: Slová pravdy a kto je pária

Všetkým duševným stavom predchádza myseľ, je ich základom aj tvorcom. Ak človek hovorí alebo koná so zlým úmyslom, prenasleduje ho utrpenie rovnako, ako koleso Celý článok

ALBERT LUČANSKÝ: Vizionárske motívy v skladbe Jána Bottu Smrť Jánošíkova

Smrť Jánošíkova je všeobecne považovaná za vrcholné dielo Jána Bottu, a zároveň aj za reprezentatívne dielo slovenského literárneho romantizmu. Celý článok

ONDREJ HRONEC: Dáma s kaméliami

„Občerstvovacia stanica“ Ondreja Hronca

Jedna z najpôvodnejších ulíc v Košiciach má názov Kováčska. Ide súbežne s Hlavnou a tvoria ju starobylé domy Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑