Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2016/2 (page 1 of 2)

PETER PODOLAN: Čomu nás učia dejiny… a zmeny okolo nás

„co jste vy, byli jsme i my,
co jsme my, budete i vy.“
(nápis na hrobe na cintoríne Olšany v Prahe)

Veľavravný názov tohto textu je takmer rovnaký ako svojho Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Vajanský ako symptóm a inšpirácia

1.

Zo známeho portrétu, ktorý namaľoval Milan Mitrovský asi r. 1914, na nás Svetozár Hurban Vajanský hľadí skúmavo, skepticky, unavene, a vari aj trochu úzkostlivo. Celý článok

FRIEDRICH SCHILLER: Básne

Rukavička

Všetko je pripravené,

kráľ sedí pri aréne,

s ním na zápas

čakajú páni a krásne

dámy, až srdce žasne,

divadlo začne sa zas.

Kráľ kývne prstom do manéže,

na klietke otvoria Celý článok

SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ: Kritika

Jestli pripodobniť môžeme literárne tvorenie sejbe, teda je kritika tichým, teplým dažďom, ktorý zúrodňuje zem, vlaží zrnká a lúdi z nich klíčky, mladé Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: Veci na dne duše

Vajanský.

Zvláštne sú slovenské pseudonymy. Do niektorého z nich akoby sa bol chcel vliať obsah celého života.

V pseudonyme „Vajanský“ svietia svätojánske Celý článok

ELENA HIDVÉGHYOVÁ-YUNG:  Femme fatale a iné básne

Femme fatale
podľa dekadentov 19. stor.

Výstražne krásna, uhrančivá

s krídlom netopiera zabodnutým v očiach –

dovoľ mi zvukom obyčajných slov

poodkryť tvoje tajomstvo,

neuchopiteľná. Celý článok

TOMÁŠ PRUŽINEC:  Pravda ako pozdvihnutie osoby

Úvahy o pravde vo svetle myšlienok Leva Šestova*

„Šestov uznával, že postavenie človeka vo svete je často veľmi dramatické. Potrebuje Boha ako oporu, aby Celý článok

ŠTEFAN KUZMA: Atlas bielych miest a iné básne

atlas bielych miest

zhasnuté svetlá vonku aj doma

atlas bielych miest

díler s vierou (dunenie kontrabasu)

a ruka na pleci

rozpad duše pod výčitkou slova

ktorému málokto verí

ktoré sa ozýva z prázdneho Celý článok

BOŽENA ČAHOJOVÁ: Po stopách klasikov v modernom umení

Moderné umenie vnímame ako niečo nové, čo iba zapúšťa korene, leží mimo územia spojeného s klasickým, tradičným. Je to územie neviditeľné okom, rozprestierajúce Celý článok

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Sloboda a askéza

Zo SND 

Ingmar Bergman: Fanny a Alexander

Zdá sa, že slobodný človek tohto storočia sa bráni voči akejkoľvek kontrole autoritou. Už nenájde svedomie mimo seba. Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑