Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2016/1 (page 1 of 2)

MILAN  RÚFUS: Býval si, Pane, naším príbytkom

Býval si, Pane, naším príbytkom

od pokolení pradávnych.

Skôr ako hory narodili sa,

skôr ako bola zem a celý svet,

Ty, Boh náš, od vekov si jestvoval.

Ty prachu vraciaš človeka,

hovoriac: Celý článok

VÁCLAV ČERNÝ: Shakespeare

V čem záleží Shakespearova velikost a genialita? Již z povahy jeho divadla, neabstraktního, neschematického,  neznajícího jedinou předepsanou nebo opakující Celý článok

JÚLIUS  VANOVIČ: Hamlet, kráľovič dánsky

Nebom polnočným začína sa jeho dej – pôjde vraj o veci polnočné: hodina duchov, čas na rozhraní, neistý a mátožný; čas poloskutočností a tieňov, keď Celý článok

OLDŘICH  MIKULÁŠEK: Holanův hold Shakespearovi

Noc s Hamletem je hold Vladimíra Holana, hold českého básníka géniu Shakespearovu, kterého považuje za největšího básníka všech dob. Věru, těžko si lze Celý článok

ĽUBOMÍR  FELDEK: Shakespeare a Rázus

Slovenské národné divadlo pripravilo  v roku 2015 vo svojom Modrom salóne a v dramaturgii Ingrid Hrubaničovej a Petra Kováča cyklus večerov pod názvom Slovenčina Celý článok

ERIK ONDREJIČKA: Z poézie

Povedz iba slovo

Povedz iba sl

ovo

slovo ako pôvod

slovo čo je všetkým

a teda aj ničím

no raz vyslovené

presne ohraničí

slovo ktoré zjaví

ale aj nezjaví

ako prázdny krúžok

v hrnčeku od kávy

Celý článok

JÁN ZAMBOR: „…matička moja…“

O dvoch básňach Ivana Kraska

 

Vesper dominicae
Tam niekde v diaľke
v čierňavých horách
dedinka biela
túli sa k zemi
Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Povzdychy jazykového nostalgika

Nedávno som v Tvorbe poukázal na zvláštnosti jazykovej praxe v súčasnom Nórsku. Situácia na Slovensku nie je v tomto smere ani zďaleka taká katastrofálna- ako Celý článok

EMANUEL ORBAN: Sokratov morálno-etický odkaz v Platónovom diele Faidón

Tí ľudia, ktorí správne chápu filozofiu, nezaoberajú sa ničím iným, len umieraním a smrťou.“
(Platón, Faidón, 1994, s. 21)

Platónove filozofické úvahy Celý článok

KIKI DIMULA: Sláviky bez noci a iné

Sláviky bez noci

V noci

som počula slávikov a hviezdy

ako ťa velebia, že ty im dávaš zmysel

ak sa neukážeš, nesvietia, neospevujú ťa

počula som šepoty neviditeľných

ako ti ďakujú že

vďaka Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑