Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2015/3 (page 1 of 2)

ĽUDOVÍT ŠTÚR: Posudok na Rimavského Slovenské povesti

“Vzdor proti pravému duchu doby a jeho požiadavkám nie je úspešný.
Tou istou mierou, akou vzdorovitý človek zapiera ducha doby,
zapiera duch doby jeho.” 

ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

Celý článok

DANA PODRACKÁ: Zatykač na Štúra

Zatmený človek

Najdlhotrvajúcejším dôsledkom duchovnej slepoty vodcov je zatmený človek. Každé zatmenie má nielen svojich divákov, ale aj svojich prisluhovačov, Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Tri reflexie o umení

AKO DIEŤA SOM ZAČAS BÝVAL v západoslovenskom mestečku s bohatou ochotníckou tradíciou, aj v tom čase sa tam pomerne pravidelne hrávalo divadlo. Predstavenia Celý článok

BOŽENA ČAHOJOVÁ: Umenie v labyrinte času

Vždy, keď stretnem Williama Burroughsa, mám pocit, že som v spoločnosti šťastného mŕtveho človeka…
(Sylvère Lotringer)

Smrť je niečo, čo sa už stalo.
(Jean Baudrillard)

Celý článok

EVA MALITI: Glossolália Andreja Belého

Glossolália/Poéma o zvuku Andreja Belého (1880 – 1934), ruského básnika, spisovateľa, jedného z ideológov ruského symbolizmu, no zároveň už postsymbolistu Celý článok

ĽUBOMÍR FELDEK: Shakespeare a Gernutus

K štyristému výročiu básnikovej smrti (1564 – 1616)

Rok 2016 je rokom veľkého shakespearovského výročia. Ak pripustíme, že sa narodil 23. apríla (s istotou Celý článok

WILLIAM SHAKESPEARE: Balada o Gernutovi

Nová pieseň, v ktorej krutý Žid Gernutus požičia obchodníkovi sto zlatých pod podmienkou, že ak mu ich nevráti v dohodnutý deň, môže si z jeho tela vyrezať Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Ctiboh Zoch

C T I B O H    Z O C H
15. 3. 1815 –   15. 12. 1865           

200 ROKOV OD NARODENIA A 150 OD SMRTI

Jedným z menej známych a nie dostatočne Celý článok

CTIBOH ZOCH: Slovo za Slovenčinu

Čo by si cudzinci za hriech boli pokladali na náš národ šprihať, ba čo cudzinci s veľkou uznalosťou pri našom kmeni chválili a chvália (Sartori, Rohrer a iní), Celý článok

ŠTEFAN KRČMÉRY: „Zvláštny žiak Ľudovíta Štúra“

Celý článok

No mala pliagu Jasenová, ktorá vyvracala aj bohaté domy a chudobu trýznila bez prestania: štvoro krčiem.  Na sto obyvateľov jedna Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑