Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2015/1 (page 1 of 2)

SAMUEL ZOCH: Z homílií

Z HOMÍLIÍ SAMUELA ZOCHA

KÁZEŇ PRE MŇA A PRE VÁS. KÁZEŇ NA III. ADVENTNÚ NEDEĽU. MODRA 1915
Socialisti obviňujú kňazov, že sú príčinou všetkého útlaku, Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Päť básní v próze

VÝKRIK, KRÁTKY POHĽAD na svoj zrkadlový obraz cez zaslzený zrak, dotyky cudzieho tepla, pocit neuhasiteľného smädu… Náznak zablysnutia, chvíľka ticha, po Celý článok

THOMAS FEVEREL MERTON: Príčinou vojen je strach

„Svet je iba obrazom toho, čo je v ľudských dušiach.“

 „Úsilie o svätosť predpokladá ohľaduplnosť a veľkodušnosť v obyčajnom živote.“


Podstatou Celý článok

STALA SAVIN: Krv a voda

Bum-bum, bum-bum…, údery boli pravidelné, neobyčajne pravidelné. Veľmi sa tešila na stretnutie s Oxym. Rozbehla sa cez predsienku napravo. Ani sa nenazdala už Celý článok

MATÚŠ MIKŠÍK: Haiku

HAIKU

do hluku mesta

začal padať sneh. zima

predsa len bude

končiare veľhôr

v nápevoch vetra tušia

pieseň o jari

oceán neba

sleduje bez žmurknutia

oko vo vrchoch

v svätojánskej Celý článok

STALA SAVIN: Rozprávka pre 21. storočie

SNEHULIENKIN  SEN

Napísala som na motívy ľudových rozprávok, očarená archetypmi a životom“

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Prečo ste sa rozhodli napísať (Anti)memoáre?

JEDNA OTÁZKA JÚLIUSOVI VANOVIČOVI:

Prečo ste sa rozhodli napísať (Anti)memoáre?

Prečo som sa rozhodol písať memoáre, a ešte k tomu „Antimemoáre“? – Teda Celý článok

MICHAELA JUROVSKÁ: Prezentácia Antimemoárov

Vážené dámy a páni, milé priateľky a priatelia,

pripadla mi česť predstaviť dobrým ľuďom súcim na slovo najnovšiu knihu popredného slovenského esejistu, Celý článok

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Sila skutočného priateľstva

Popol a vášeň v SND

Z popola môže povstať nielen fénix, ale aj nenásytná vášeň. Vášeň poľujúca na hrane lásky a nenávisti, vernosti a zrady dlhotrvajúceho Celý článok

DANIEL VESELÝ: Samizdat o Paulovi Tillichovi

„P a u l  T i l l i c h – míľnik a obratník v dejinách modernej teológie.“ – Tak nazval R. Niebuhr tohto Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑