Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2014/2 (page 1 of 2)

JÁN ŠLOSIAR:  Aký je človek a svet v osamelosti?

Človek sa často cíti medzi ľuďmi opustený, izolovaný, odmietaný alebo sa od nich stráni a separuje. Sú aj situácie, keď sa preň stávajú neznesiteľnými Celý článok

MIROSLAV BRÜCK: Zátišie za oknom

Zátišie za oknom

Prízemný februárový opar

viac vyjasňuje než zahaľuje

rannú rozpukanú biedu

s cinkajúcimi fľašami na chodníkoch

Rozpínajúci ľad prekresľuje

územné mapy chotárov

(čierne Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Estetika zbabelosti

Nemožno si tieto javy nevšimnúť. Inscenácia Schillerových Zbojníkov ako vzbura puberťáckych rockových muzikantov proti skôr komickému, ako nebezpečnému Celý článok

ĽUBOMÍR FELDEK: Kresťan Bulat Okudžava

BULAT OKUDŽAVA
(9. mája 1924 – 12. júna 1997)

Ach, ale veď ktosi, kto tiež  bol sám, prikázal nezabiť – pravdu vraj mal!
No o svätej pomste Celý článok

BULAT OKUDŽAVA: Z lyrického zošita

ARBATSKÁ INŠPIRÁCIA ALEBO SPOMIENKA NA DETSTVO

O jednej veci nepripúšťam spor:

výchovu dal mi na Arbate dvor,

s bahnom ma zoznámil i s rýdzim zlatom.

Ak občas azda v tom sa vyžívam,

že Celý článok

MICHAL ZAJDEN: Slovenská evanjelická cirkev v zakladateľskom období komunistického režimu

Úryvok z dizertačnej práce.
Bratislava : Katedra slovenských dejín, FF, Univerzita Komenského

Kontrolná činnosť štátnych orgánov naberala na intenzite ešte pred Celý článok

NINA VARON: Exilove

V EXILE

Posun o krajinu ďalej

inam do matice

z bodu B na úsečke

do bodu R na priamke

a

nejak nesúbežne

mimo vlastného jazyka…

… a predsa to nejak beží

slovíčka utekajú

špárami –

ako Celý článok

BELOSLAV RIEČAN: Ako v sebe cítite prepojenosť duchovna s hudbou a matematikou?

JEDNA OTÁZKA BELOSLAVOVI RIEČANOVI:

Ako v sebe cítite prepojenosť duchovna s hudbou a matematikou?

Keď si vypočujem nejaké hudobné dielo, nežiada sa mi o ňom hovoriť. Celý článok

IVAN PIŠÚT: Nedožité osemdesiatiny RNDr. Ilju Okáliho, CSc.

SPOMIENKA

Predkovia Ilju Okáliho pochádzajú z Liptova, ich pôvodné meno bolo Okáľ. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní sa ich priezvisko muselo písať Celý článok

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Posvätné v profánnom

DESATORO V SND

Mojžišov Dekalóg, daný Bohom, stanovil hlboko prirodzené mravné a etické hranice Izraelitom, aby sa im čo najľudskejšie podarilo dostať z Egypta Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑