Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2013/4 (page 1 of 2)

VLADIMÍR P. ČOBRDA: Kázeň povedaná 20. júla 1952

Ó Jezu, Tys od večnosti, v sláve, láske a milosti všetko vo všetkom sám Evanjelium radostné priniesols z neba milostne, priniesol si ho nám! Daj. By sme sa, Jezu Celý článok

JÁN ZAMBOR: Cyril a Metod

Zanikli ríše
a jery,
no ruka stále píše
slovanské slová viery.

Reč našich predkov
spravili splavnou riekou
a Slovorečou

a zaštítili ju bez hradby mečov.

Išlo im o to, aby zveročlovek
Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Rozhovor s japonskou poetkou Akiko Mayumi

Akiko Mayumi sa narodila r. 1934 v meste Iwaki pri Fukušime v severnom Japonsku, kde žije aj dnes. Patrí medzi popredné autorky básní senryu, ktoré sú po formálnej Celý článok

JÁN PÚČEK: O múdrosti orechov

„Ešte sa na to usilujem
popamäti zabudnúť…“

JÁN LITVÁK

Dnes bol orechový deň. Padali a padali; padali aj zo stromov, ktoré tohto roku vôbec nezarodili. Celý článok

AMIN MAALOUF: Simonine muky – Siedme zastavenie (preklad M. Jurovská)

1 PRVÉ ZASTAVENIE

Spev
Simone, staršia sestra,
Simone, mladšia sestrička!
Hľadím na tvoju tvár
v poslednej jari života,
v mysli sa s tebou vyberám
na cestu agónie.

Narodila si sa oveľa skôr Celý článok

JÁN BEŇO: Matkine listy

Matka bola malá. Merala vari len 155 centimetrov. Syn hovorí o toľkých, lebo nikdy nebol pri tom, keď ju presne merali. Neskôr, vlastne keď jej už nebolo, hovoril Celý článok

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Do svetla

KRÍŽ Z MOSTA
I vykročila naň
tá, čo schúlená plakala pod mostom.
Kde vystupuje dieťa plné bázne
Celý článok

RASTISLAV PIŠKO: Akú úlohu môže mať humor v zlých, tragických dobách? 

JEDNA OTÁZKA RASŤOVI PIŠKOVI:

Akú úlohu môže mať humor v zlých, tragických dobách? 

Otázka je, čo považujeme za zlú, tragickú dobu? Mnohí si myslia, že Celý článok

ĽUBOMÍR FELDEK: Juraj Šípoš konečne slobodný

* 17. novembra 1959 Martin
† 14. októbra 2013 Bratislava

Free. Slobodný. Toto slovo obsahuje aj názov webovej stránky www.freebsd.nfo.sk, jednej z husto navštevovaných Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: Exil ako stav tvorivosti

IVAN ČIČMANEC: Krehké čaro disonancií
Bratislava: Kalligram 2012

V roku 1969 dvadsaťsedemročný emigroval do Nórska, vyštudoval tam divadelnú vedu, ruštinu a Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑