SNA Bratislava A ÚV KSS, fond 03 – Predsedníctvo ÚV KSS september 1952 škat. č. 825 č.j. 30/52 zasadnutia predsedníctva ÚV KSS zápisnica zo schôdzky predsedníctva Celý článok