Stalo sa raz, že sme sa ja a moja žena ocitli na besede medzi školákmi v Ostrihome a keď sme rozmýšľali, čím ich zaujať, spomenuli sme si na Balassiho Bálinta, Celý článok