Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2012/1 (page 1 of 2)

MICHAL INSTITORIS: Písnička nábožná

Králi věčný Bože náš, jenž v nebesích přebýváš v slávě své
důstojnosti, své sile i moci, řídíš všecky věci.
Aj pohleď přeláskavě
[...] Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: „Věk jeden pomíjí, a jiný věk nastává…“

Niekoľko reflexií

„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, ačkoli země na věky trvá“ – tak Ecclesiastes v 4. verši prvej kapitoly – ale naozaj „na věky trvá“?

[...] Celý článok

RASŤO PIŠKO: (Ako Jožko Króner)

Dobrý večer, milé deti!
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Slovenská republika. Teda ona už raz bola, ale to bolo dávno a preto sa to neráta.[...] Celý článok

MATEJ ŠVANTNER: Skrytá pragmatika Nevesty hôľ

Vítanie rána
Vitaj myseľ zázračná!
Dlho sme sa nevideli –
od včera.
Viem, bez zábran budeš chodiť
po poliach úrodných,
zbierať zrná rozosiate
po záhonoch zelených.

[...] Celý článok

SILVIA ŠTOFKOVÁ: Sylvie Germainová

Súčasná francúzska spisovateľka Sylvie Germainová (1954, Châteauroux), uznávaná autorka vyše dvadsiatky románov a esejí, vyštudovala filozofiu na Sorbonne,[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Z novších haiku

Básnik plače nad
svojou osamelosťou.
Žena, deti tiež.

Nazeráš k nej cez
oblôčik. Lampa svieti,
jej posteľ prázdna.

Mesačný lúč sa
dotkol lístka žihľavy.
Málo na lásku.

Už iba ty[...] Celý článok

VERONIKA RÁCOVÁ: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

Od ódy k elégii. Rovinsko, juhozápad. Smrť matky

I. NIEKOĽKO ASPEKTOV PONOVEMBROVEJ TVORBY I. ŠTRPKU
Tvorba básnika Ivana Štrpku, jedného z trojice Osamelých[...] Celý článok

ĽUBOMÍR FELDEK: Demokrat Peter Škodáček

Vždy, keď myslím na Púchov, kde som prežil prvé roky svojho života, spomeniem si aj na evanjelického farára Petra Škodáčka, najlepšieho priateľa môjho otca.

Na[...] Celý článok

MICHAL GÁFRIK: Jazykovedcovo slovo načase

JÁN DORUĽA: O krajine a vlasti starých Slovákov
Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV, Bratislava 2011

Pod názvom O krajine a vlasti starých Slovákov vydal[...] Celý článok

MARTINA PETRÍKOVÁ: Putovanie za kulisy života a filmu

JÚLIUS VANOVIČ: Za kulisy života.
Existenciály Ingmara Bergmana.

Bratislava: F. R. & G., 2011

Budu se snažit si zapamatovat, o čem jsme mluvili. Budu tu vzpomínku[...] Celý článok

Older posts

© 2018 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑