Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: 2012/1 (page 1 of 2)

MICHAL INSTITORIS: Písnička nábožná

Králi věčný Bože náš, jenž v nebesích přebýváš v slávě své
důstojnosti, své sile i moci, řídíš všecky věci.
Aj pohleď přeláskavě
Celý článok

JÚLIUS VANOVIČ: „Věk jeden pomíjí, a jiný věk nastává…“

Niekoľko reflexií

„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, ačkoli země na věky trvá“ – tak Ecclesiastes v 4. verši prvej kapitoly – ale naozaj „na věky trvá“?

Celý článok

RASŤO PIŠKO: (Ako Jožko Króner)

Dobrý večer, milé deti!
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Slovenská republika. Teda ona už raz bola, ale to bolo dávno a preto sa to neráta. Celý článok

MATEJ ŠVANTNER: Skrytá pragmatika Nevesty hôľ

Vítanie rána
Vitaj myseľ zázračná!
Dlho sme sa nevideli –
od včera.
Viem, bez zábran budeš chodiť
po poliach úrodných,
zbierať zrná rozosiate
po záhonoch zelených.

Celý článok

SILVIA ŠTOFKOVÁ: Sylvie Germainová

Súčasná francúzska spisovateľka Sylvie Germainová (1954, Châteauroux), uznávaná autorka vyše dvadsiatky románov a esejí, vyštudovala filozofiu na Sorbonne, Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Z novších haiku

Básnik plače nad
svojou osamelosťou.
Žena, deti tiež.

Nazeráš k nej cez
oblôčik. Lampa svieti,
jej posteľ prázdna.

Mesačný lúč sa
dotkol lístka žihľavy.
Málo na lásku.

Už iba ty Celý článok

VERONIKA RÁCOVÁ: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku

Od ódy k elégii. Rovinsko, juhozápad. Smrť matky

I. NIEKOĽKO ASPEKTOV PONOVEMBROVEJ TVORBY I. ŠTRPKU
Tvorba básnika Ivana Štrpku, jedného z trojice Osamelých Celý článok

ĽUBOMÍR FELDEK: Demokrat Peter Škodáček

Vždy, keď myslím na Púchov, kde som prežil prvé roky svojho života, spomeniem si aj na evanjelického farára Petra Škodáčka, najlepšieho priateľa môjho otca.

Na Celý článok

MICHAL GÁFRIK: Jazykovedcovo slovo načase

JÁN DORUĽA: O krajine a vlasti starých Slovákov
Slavistický ústav Jána Stanislava, SAV, Bratislava 2011

Pod názvom O krajine a vlasti starých Slovákov vydal Celý článok

MARTINA PETRÍKOVÁ: Putovanie za kulisy života a filmu

JÚLIUS VANOVIČ: Za kulisy života.
Existenciály Ingmara Bergmana.

Bratislava: F. R. & G., 2011

Budu se snažit si zapamatovat, o čem jsme mluvili. Budu tu vzpomínku Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑