Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Category: TVORBA 2012 (page 1 of 4)

EMIL BOLESLAV LUKÁČ: Hlas na púšti

Pred dvetisíc rokmi celý svet prežíval napätie. Množstvo znakov ukazovalo dokonávanie jednej epochy dejín. Vyžili sa určité civilizačné, kultúrne, sociálne Celý článok

EMANUEL RÁDL: Rozklad

1. HELLENISMUS
NENÍ možno přesně označit, kdy začíná národní život upadat: některé jeho projevy ještě dlouho rostou, jakoby Celý článok

MIROSLAV BRÜCK: Kopec

(Štefanovi Strážayovi)

Na jarnom zazelenanom kopci
vyrástli svetlé rozpínavé novostavby
s úhľadnými chodníkmi altánmi a krbmi
Ešte pred kolaudačným rozhodnutím
Celý článok

PITIRIM A. SOROKIN: Rozpad sensitivní kultury

CESTA Z KRISE

Vešla-li západní kultura do přechodného údobí ze senzitivního systému do jiného, ideačního nebo idealistického, a byl-li tento epochální přechod Celý článok

BOŽENA ČAHOJOVÁ: Umenie na periférii

Pohybujem sa v labyrinte umenia 20. storočia a prvého desaťročia, ktoré po ňom nasledovalo. Hľadám jeho stopy, ktoré sa takmer strácajú pod sutinami neumenia. Celý článok

F. X. ŠALDA: Umenie a náboženstvo

I.
Budem sa tu zaoberať tromi veľkými silami, ktoré tvoria a budujú kultúrny život: náboženstvom, vedou a umením – umením tu myslím predovšetkým poéziu ako Celý článok

ZUZANA FABIANOVÁ: Tretia generácia

V ich očiach hlboko vpísané
všetky naše hriechy
i všetky lepšie možnosti

Ich rúčky – zamatové vankúšiky
Ach, nájsť to miesto na hrdielku
kde sídlia anjeli, čo ešte
Celý článok

VOJTECH ČELKO: Kniha, ktorej hodnotu potvrdil čas

JUDr. JOZEF LETTRICH: Dejiny novodobého Slovenska
Vydala Nadácia Jozefa Lettricha v spolupráci s Múzeom SNP.
Bez udania roku a miesta vydania,
Celý článok

MICHAL ZAJDEN: Kázne Daniela Veselého

DANIEL VESELÝ: Výber z kázní (Zostavila Zuzana Váľovská)
Vydal: Evanjelický a.v. cirkevný zbor Švábovce: september 2005

Na poslednom stretnutí farárov nášho Celý článok

VERONIKA SVORADOVÁ: Globalizácia, meditácia, recyklácia

JÁN LITVÁK: Oranžová tráva
F. R. & G., 2012, 137 s.

Meno slovenského básnika, prozaika a prekladateľa Jána Litváka nie je u nás neznámym pojmom. Spája sa Celý článok

Older posts

© 2019 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑