ADAMEC RÓBERT
ADÁMAŤ JOZEF
ADY ENDRE
ALBINI DUŠAN
ANOCA DAGMAR MÁRIA
APOLLINAIRE GUILLAUME
ÁBEL FRANTIŠEK
BAHNA JÁN
BAKOŠ JURAJ
BAKOŠOVÁ HLAVENKOVÁ ZUZANA
BALABÁN MILAN
BALOGHOVÁ MAGDA
BARBOUR IAN
BARČ-IVAN JÚLIUS
BARGÁR PAVOL
BARTKO FEDOR
BARTKO ONDREJ
BAUDELAIRE CHARLES
BÁTOROVÁ MÁRIA
BELOHORSKÝ GABRIEL
BENEŠ LADISLAV
BENKOVÁ VIERA
BEŇO JÁN
BERĎAJEV NIKOLAJ ALEXANDROVIČ
BERGER ROMAN
BERGMAN INGMAR
BLAHO MILOSLAV
BLAŽKOVÁ JAROSLAVA
BLICHOVÁ TATIANA
BODNÁROVÁ JANA
BODO MATEJ
BOJNIČANOVÁ RENÁTA
BONHOEFFER DIETRICH
BOOR JÁN
BOTÍK JÁN
BOTTO JÁN
BRTÁŇOVÁ ERIKA
BRÜCK MIROSLAV
BŘEZINA OTAKAR
BUČKO JOZEF
BUDAJ JÁN
BUKOVSKÁ ZUZANA
BULTMANN RUDOLF
BYSTRICKÝ VALERIÁN
CABADAJ PETER
CAMUS ALBERT
CIBULKA JÚLIUS
CINGEĽ MAREK
CLAUDEL PAUL
CONCULLUELA VIVIEN
ČAHOJOVÁ BOŽENA
ČAPKOVÁ ANNA
ČEKLOVSKÁ NAĎA
ČELKO VOJTECH
ČERNÝ VÁCLAV
ČERŇANSKÝ JÁN
ČIČMANEC IVAN
ČUPKA DUŠAN
DOBIÁŠ RUDOLF
DOBROVODSKÝ IMRICH
DOLEŽAL AUGUSTÍN
DOSKOČIL ZDENĚK
DRAGOJEVIČ DANIJEL
DROPPOVÁ ĽUBA
DROZDÍKOVÁ JARMILA
DUDÁŠOVÁ DARINA
DUŠEK DUŠAN
DVOŘÁK VLADIMÍR
DVUREČENSKIJ ANATOLIJ
ĎURIŠKA ZDENKO
EĽKO IVAN
EMMANUEL PIERRE
FABIÁNOVÁ ZUZANA
FELDEK ĽUBOMÍR
FELIX JOZEF
FERENČUHOVÁ BOHUMILA
FERENČUHOVÁ MÁRIA
FILO JÚLIUS
FINDRA JÁN
FÖLDVÁRI KORNEL
FRKÁŇOVÁ ZORA
FUCHS ĽUDOVÍT
FUSKA JÁN
GAHEROVÁ HELENA
GALMICHE XAVIER
GAVLOVIČ HUGOLÍN
GAVORA SVETOZÁR
GAŽÍK PETER
GÁBRIŠ KAROL
GÁFRIK MICHAL
GÁFRIKOVÁ GIZELA
GÁLISOVÁ ANNA
GERMAIN SYLVIE
GINDL EUGEN
GINDL-TATÁROVÁ ZUZANA
GLOCKO PETER
GOETHE JOHANN WOLFGANG
GOYTISOLO JOSÉ AUGUSTIN
GREŠO JÁN
GYARFAŠOVÁ SOŇA
HALAS FRANTIŠEK
HAUGOVÁ MILA
HÁBOVÁ ĽUBICA
HEJDÁNEK LADISLAV
HEREDIA JOSÉ-MARIA DE
HERMIDA DE BLAS ALEJANDRO
HEVIER DANIEL
HODOLIČOVÁ JARMILA
HOEM EDVARD
HOCHEL IGOR
HOLAN VLADIMÍR
HOLČÍK JÁN
HORNÍK RASTISLAV
HORVÁTH IVAN
HORVÁTHOVÁ JANA
HRIVNÁK MARTIN
HROBOŇ JÁN BOHDAN
HROMÁDKA JOSEF LUKL
HRONEC ONDREJ
HUDÁKOVÁ KATARÍNA
HUGO VICTOR
HUIZINGA JOHAN
HURBAN JOZEF MILOSLAV
HVIEZDOSLAV PAVOL ORSZÁGH
HYKISCH ANTON
CHAJJÁM ÓMAR
CHALUPKA JAN
CHENU ROSELYNE
CHMEL KAROL
CHMEL RUDOLF
CHORVÁT IVAN
CHUDOBA ANDREJ
IČO TIBOR
INSTITORIS MICHAL
JABLONICKÝ VLADIMÍR
JAHELKA TOMÁŠ
JAKOBY ŠTEFAN
JAMMES FRANCIS
JAMNICKÝ IVAN
JANKOVIČ JOZEF
JASPERS KARL
JAURA DUŠAN
JEDLIČKA ROBERT
JONES PETER THABIT
JOUVE PIERRE JEAN
JURČO GLINA MILAN
JURČO MARTIN
JURČO MILAN
JUROLEK RUDOLF
JUROVSKÁ MICHAELA
KACIAN ADRIAN
KAČKOŠ MAREK
KADLEČÍK IVAN
KADUKOVÁ-ADAMCOVÁ IVANA
KAMENEC IVAN
KAMENICKÁ NAĎA
KANT IMMANUEL
KÁLLAY DUŠAN
KEKELIAKOVÁ MONIKA
KERNOVÁ ELGA
KIŠŠ IGOR
KLÁTIK MILOŠ
KMEŤ NORBERT
KOCBEK EDVARD
KOČ ONDREJ
KOLLÁR JÁN
KOMOROVÁ KLÁRA
KOMOROVSKÝ JÁN
KONŠTANTÍN FILOZOF
KORDA EUGEN
KORMAN IVAN
KOSTELNÝ JÁN
KOSTROVÁ ZITA
KOŠICKÝ PATRIK
KOŠTIAL RUDOLF
KOVAČEVIČOVÁ SOŇA
KOVAČKA MILOŠ
KOVÁČ BOHUŠ
KOVÁČ MICHAL A.
KOVÁČOVÁ MONIKA
KOWALSKÁ EVA
KRAUS CYRIL
KRAUS MILAN
KRÁĽ JANKO
KRČMÉRY ŠTEFAN
KRČMÉRY-VRTELOVÁ JELA
KREMPASKÝ JÚLIUS
KRIVOŠOVÁ JANKA
KRUPA VIKTOR
KRUŽLIAK IMRICH
KUBICA MARIÁN
KUTLÍK IGOR
KUTTER HERMANN
KVAS ANDREJ
KVASZ LADISLAV
LABUDA PAVOL
LACKO JÁN
LAJČIAK LADISLAV
LAUČEK MARTIN
LAUTRÉAMONT COMTE DE
LETŇANOVÁ ELENA
LIBA PETER
LICHNEROVÁ RUT
LIPPERT PETER
LIPSKA EWA
LISLE CHARLES LECONTE DE
LOCHMAN JAN MILIČ
LONGAUER ĽUBOMÍR
LUCKÝ FRANTIŠEK
LUKÁČ EMIL BOLESLAV
LYSOHORSKY ÓNDRA
ĽACHKÝ JÁN
MAČÁK IVAN
MACHADO ANTONIO
MACHO PETER
MALITI EVA
MANRIQUE JORGE
MARGALA MIRIAM
MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ VIERA
MARKUŠ ŠTEFAN
MARUŠIAK JOZEF
MATEJOVIČOVÁ STANISLAVA
MAŤUGOVÁ SOŇA
MATUŠKA ALEXANDER
MATYS JAROSLAV
MÁČALKOVÁ-NAHIRNYAK MARIANNA
MEDVECKÝ MATEJ
MEHREN STEIN
MELICHER ĽUBOMÍR
MENSING KOLJA
MEŇKY JÁN
MERVART JAN
METZL ANDREAS
MEYER CONRAD FERDINAND
MIDRIAK DANIEL
MIHALIKOVÁ ZDENKA
MIHALKOVIČ JOZEF
MIHOČOVÁ-KMECOVÁ EMÍLIA
MICHÁLEK SLAVOMÍR
MILEC ELIÁŠ
MILOSZ CZESLAW
MILTON JOHN
MINARIČOVÁ KATARÍNA
MITANA DUŠAN
MORAVČÍKOVÁ OTÍLIA
MOTULKO JÁN
MUNTÁG ĽUDOVÍT
MURARO LUISA
NANDRÁSKY KAROL
NERUDA PABLO
NĚMEČEK ZDENĚK
NÉMETH FILIP
NIGG WALTER
NOVOMESKÝ LADISLAV
OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ SLAVOMÍRA
ODEGARD KNUT
OLIVA LJUBOMIR
ONDREJČÁKOVÁ KATARÍNA
ONDREJIČKA ERIK
ONDREJOVIČ SLAVOMÍR
ONDRUŠ JÁN
PANENKA IVAN
PAPINI GIOVANNI
PARENIČKA PAVOL
PASSIA RADOSLAV
PASTIER OLEG
PASTIRČÁK DANIEL
PAULOV JÁN
PAVLIGOVÁ MÁRIA
PAVLŮ KAROL
PÁLEŠ EMIL
PETERAJ KAMIL
PETRÍČEK ALOJZ
PETRÍK BORISLAV
PETRÍK VLADIMÍR
PETRÍKOVÁ MARTINA
PETROVSKÝ ĽUDOVÍT
PÉGUY CHARLES
PIETRUCHOVÁ OĽGA
PIŠKO RASTISLAV
PIŠÚT MILAN
PĹŽOVÁ KATARÍNA
PODLIPNÁ ERIKA
PODRACKÁ DANA
POLÁČIK EMIL
POLIAK JÁN
POLIAKOVÁ BLANKA
PONICKÁ HANA
PRAŽÁK ALBERT
PROKEŠOVÁ VIERA
PROSTREDNÍK ONDREJ
PRUŽINEC TOMÁŠ
PÚČEK JÁN
RAFAJOVÁ MARIE
RAGAČ RADOSLAV
RAPANT DANIEL
RÁCOVÁ VERONIKA
RÁDL EMANUEL
RÁGULOVÁ PETRONELA
RÁZUS MARTIN
RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ MÁRIA
redakcia
REZNÍK JAROSLAV
REŽNÁK RUDO
RIEČAN BELOSLAV
RIEČANSKÝ IGOR
RICHTER MILAN
RILKE REINER MARIA
RIMBAUD ARTHUR
ROBINSON JOHN A. T.
ROGUĽOVÁ JAROSLAVA
ROLL DUŠAN
ROSENBLADTOVÁ SABINE
ROUGEMONT DENIS DE
RÓZEWICZ TADEUSZ
RUMANSKÝ IGOR
RUPPELDT FEDOR
RUTTKAYOVÁ KATARÍNA
RÚFUS MILAN
SABO VIKTOR
SABOL SLAVOMÍR
SAINT-EXUPÉRY ANTOINE DE
SEMIAN MICHAL
SEVERÍNI ANDREJ
SHAKESPEARE WILLIAM
SCHILLER FRIEDRICH
SCHOPENHAUER ARTHUR
SCHWEITZER ALBERT
SILAN JANKO
SITÁR JÁN ALEXANDER
SKIERKA VOLKER
SLEZÁK IVAN
SMREK JÁN
SOBH MAHMÚD
SOROKIN PITIRIM A.
SOUČKOVÁ MARTA
SPIESS JÜRGEN
STACHOVÁ-BEZÚCHOVÁ MARTA
STANČEK RASTISLAV
STANEKOVÁ OĽGA
STANKOVÁ MÁRIA
STAUDT-KANCÍROVÁ DARINA
STEARNS ELIOT THOMAS
STEINER GEORGE
STOLZMANN UWE
SUPERVIELLE JULES
SVORADOVÁ VERONIKA
SWANOVÁ ĽUDMILA
SZABÓ MAREK
SZYMBORSKA WISŁAWA
ŠALDA FRANTIŠEK XAVER
ŠEFRANKO MARTIN
ŠENŠEL ĽUDOVÍT
ŠIMKO DUŠAN
ŠIMKOVÁ SOŇA
ŠIMOTOVÁ ADRIENA
ŠÍPKA MILOŠ
ŠKRINÁR PAVOL
ŠLOSIAR JÁN
ŠMELKO MILAN
ŠOVC DANIEL
ŠPITZER JURAJ
ŠROBÁR ŠTEFAN
ŠTEFANČÍK RADOSLAV
ŠTEKLÁČ JÁN
ŠTETKOVÁ VIERA
ŠTOFKOVÁ SILVIA
ŠTÚR IVAN
ŠTÚR SVÄTOPLUK
ŠUPA MILAN
ŠVANTNER JÁN
ŠVANTNER MATEJ
ŠVEHLA PETER
ŠVIHRAN LADISLAV
TABLIC BOHUSLAV
TANESKI ZVONKO
TESÁROVÁ BOŽENA
THIBAUDET ALBERT
THULSTRUPOVÁ MARIE M.
THURZO IGOR
TILLICH PAUL
TIMKO MARTIN
TKÁČIKOVÁ EVA
TOCQUEVILLE ALEXIS DE
TÓTH DUŠAN
TRANSTRÖMER TOMAS
TROJAN JAKUB S.
TROKAN JÁN
TURČÁNY VILIAM
UŠKERT TIBOR
VACULÍK LUDVÍK
VAJDIČKA MILAN
VALCEROVÁ ANNA
VALČO MICHAL
VALENTE JOSÉ ÁNGEL
VALÉRY PAUL
VANÍČEK JAKUB
VANOVIČ JÚLIUS
VANOVIČOVÁ ZORA
VANSA JÁN
VARYŠ VOJTĚCH
VÁROSSOVÁ ELENA
VERLAINE PAUL
VIGNY ALFRED DE
VÍZNER OTTO
VLADISLAV JAN
VRÁBLOVÁ TIMOTEA
VYDRA ANTON
ZAGAJEWSKI ADAM
ZAHRADNÍČEK JAN
ZAJAC PETER
ZAJDEN MICHAL
ZAMBOR JÁN
ZÁLEŠÁK TOMÁŠ
ZÁZRIVÝ JAROSLAV
ZELENÁK MAREK
ZELINOVÁ HANA
ZEMKO MILAN
ZICH IVAN
ZOCH SAMUEL
ŽÁČEK PAVEL
ŽILKA FRANTIŠEK
ŽITNÝ MILAN