TVORBA 1/2014
CHARLES BAUDELAIRE: Ja ťa chcem poprosiť len o modlitby tiché
SOŇA KUTLÍKOVÁ: Človek ako otázka aj odpoveď
JÚLIUS VANOVIČ: Hispanizmy v personalizme Václava Černého
ĽUBOMÍR FELDEK: Nechcel som o plytkom bôli húsť (niekoľko spomienok na M. Rúfusa)
FRANTIŠEK KELE: Je cítiť Boha bližšie na Mount Evereste?
EVA TKÁČIKOVÁ: Za Gizelou Gáfrikovou
DOMINIKA ZÚBOROVÁ: Eskalácia
MICHAELA JUROVSKÁ: Človek dialógu vo svete monológov
RUDOLF DOBIÁŠ: Na kúsku cesty s Jánom Beňom
MARTINA PETRÍKOVÁ: O príťažlivosti slovenskej literatúry
kompletný obsah čísla


TVORBA 4/2013
VLADIMÍR P. ČOBRDA: Kázeň povedaná 20. júla 1952
JÁN ZAMBOR: Cyril a Metod
IVAN ČIČMANEC: Rozhovor s japonskou poetkou Akiko Mayumi
JÁN PÚČEK: O múdrosti orechov
AMIN MAALOUF: Simonine muky - Siedme zastavenie (preklad M. Jurovská)
JÁN BEŇO: Matkine listy
ĽUBOMÍR FELDEK: Juraj Šípoš konečne slobodný
JÚLIUS VANOVIČ: Exil ako stav tvorivosti
VOJTECH ČELKO: Málo známa kapitola našej histórie
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Milí priatelia!
kompletný obsah čísla


TVORBA 3/2013
FRANTIŠEK X. ŠALDA: Ležela země přede mnou, vdova po duchu...
EVA MALITI: O ruskom kráľovstve nebeskom
TADEUSZ RÓŻEWICZ: Normálny básnik
IVAN ČIČMANEC: Franz Kafka ako dramatický hrdina
PETER THABIT JONES: Oheň
ADRIAN KACIAN: Pokus o interpretáciu nedávnej minulosti
MICHAL ZAJDEN: Čo mi dáva štúdium archívnych dokumentov?
BOHUMILA FERENČUHOVÁ: Za Milanom Zemkom
PAVOL ŠKRINÁR: Hlas nepotlačeného svedomia
kompletný obsah čísla


TVORBA 2/2013
JÁN ŠLOSIAR: Čo nám prezrádza utrpenie?
ĽUBOMÍR FELDEK: Storočné pásmo
MIROSLAV BRÜCK: V tieni šumiaceho orecha
WISLAWA SZYMBORSKA: Tu
EWA LIPSKA: Niekde inde
JÁN BEŇO: Fejtóny a fejtónovitosť F. M. Dostojevského
JÚLIUS VANOVIČ: Tatarkovi démoni
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Biela vrana
ĽUBOMÍR FELDEK: V tejto chvíli lúčenia
JÁN BEŇO: V dobe a nad dobou
STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ: Dráma a duchovný rozmer národa
kompletný obsah čísla


TVORBA 1/2013
ĽUBOMÍR FELDEK: Fénix a Hrdlička
MICHAELA JUROVSKÁ: Poliaci v Bratislave
BOŽENA ČAHOJOVÁ: Keď je umenie a teória v súzvuku
VERONIKA SVORADOVÁ: K niektorým aspektom Laholovej drámy Atentát
RASTISLAV PIŠKO: 1. máj na Kube
JÁN PÚČEK: Hlavná téma: vnútorná sloboda
MILOŠ KOVAČKA: Gemerský lístok profesorovi Ondrejovi Hroncovi
MARTIN ŠEFRANKO: Za doc. ThDr. Jánom Grešom
MICHAL ZAJDEN: Monografia o SNS
IGOR HOCHEL: Osud slovenského vzdelanca
Predsedníctvo ÚV KSS, 1952
kompletný obsah čísla


TVORBA 4/2012
EMIL BOLESLAV LUKÁČ: Hlas na púšti
EMANUEL RÁDL: Rozklad
MIROSLAV BRÜCK: Kopec
PITIRIM A. SOROKIN: Rozpad sensitivní kultury
BOŽENA ČAHOJOVÁ: Umenie na periférii
F. X. ŠALDA: Umenie a náboženstvo
ZUZANA FABIANOVÁ: Tretia generácia
VOJTECH ČELKO: Kniha, ktorej hodnotu potvrdil čas
MICHAL ZAJDEN: Kázne Daniela Veselého
VERONIKA SVORADOVÁ: Globalizácia, meditácia, recyklácia
JÚLIUS VANOVIČ: O knihe Pitirima A. Sorokina Krise našeho věku
kompletný obsah čísla


TVORBA 3/2012
JÁN ZAMBOR: Niekoľko písmen na pochvalu Konštantínovi Cyrilovi
MICHAELA JUROVSKÁ: Pozemská komédia Umberta Eca alebo mapovanie tieňa
ĽUBOMÍR FELDEK: Niekoľko spomienok na Alexandra Dubčeka
JÚLIUS VANOVIČ: Pele-mele zo zápisníka
JÁN FINDRA: Kresťanské aktivity Drahoslava Machalu
MILAN VAJDIČKA: Tisíc deväťsto šesťdesiaty druhý
MÁRIA STANKOVÁ: Prozaický debut mladého autora
VOJTECH ČELKO: Zo spomienok Martina Kvetku
kompletný obsah čísla


TVORBA 2/2012
ZUZANA FABIANOVÁ: Rieka
EDVARD HOEM: Björnson a Slováci, jeho vízia Európy a Nórsko v dnešnej Európe
MATEJ ŠVANTNER: Zo spomienok na otca
MAHMÚD SOBH: Lajlou posadnutý
MICHAELA JUROVSKÁ: Peniaze, spoločnosť, kultúra alebo Godzila ide mestom
MICHAL GÁFRIK: Z Rúfusových listov
ĽUBOMÍR FELDEK: Samo Chalupka a rozprávka
ĽUBA DROPPOVÁ: Robert W. Seton-Watson v dejinách jednej rodiny
JÚLIUS VANOVIČ: Pozdrav vzácnemu sedemdesiatnikovi
JÁN SMREK: Pusťme capa do kapusty
kompletný obsah čísla


TVORBA 1/2012
MICHAL INSTITORIS: Písnička nábožná
JÚLIUS VANOVIČ: „Věk pomíjí, a jiný věk nastává...“
RASŤO PIŠKO: (ako Jožko Króner)
MATEJ ŠVANTNER: Skrytá pragmatika Nevesty hôľ
IVAN ČIČMANEC: Z novších haiku
SILVIA ŠTOFKOVÁ: Sylvie Germainová
VERONIKA RÁCOVÁ: Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku
ĽUBOMÍR FELDEK: Demokrat Peter Škodáček
MICHAL GÁFRIK: Jazykovedcovo slovo načas
MARTINA PETRÍKOVÁ: Putovanie za kulisy života a filmu
ĽUBOMÍR FELDEK: Telo v Hybiach, noha v Ostrihome
kompletný obsah čísla


TVORBA 4/2011
JÁN BUDAJ: Otvorená minulosť 22
CHARLES PÉGUY: Druhá odvaha
DAGMAR MÁRIA ANOCA: Nárek neveriacej
GIZELA GÁFRIKOVÁ: K životnému jubileu Dagmar Márie Anocovej
MICHAELA JUROVSKÁ: Kniha o súčasnej francúzskej próze
VOJTECH ČELKO: Usilovná skúmateľka Štúrových čias
MÁRIA STANKOVÁ: Slovenské prózy z Nórska
MARTINA PETRÍKOVÁ: Ako stopy zmyslu v pamäti národa
kompletný obsah čísla


TVORBA 3/2011
ROMAN BERGER: Golgota non-stop
IVAN ČIČMANEC: Fatálne zlyhanie idealistov
JOZEF ADÁMAŤ: Na ceste od ohromenia k dojatiu
DANIEL HEVIER: Gestor (o Ľubomírovi Feldekovi)
ERIK ONDREJIČKA: Všetko je tvorba
MILOŠ KOVAČKA: Belovi Riečanovi do pamätníka
DARINA DUDÁŠOVÁ: Organ - chrámový nástroj
TOMÁŠ PRUŽINEC: Pravá láska nie je falzifikátom lásky
kompletný obsah čísla


TVORBA 2/2011
ĽUBOMÍR FELDEK: Hymna lásky
IVAN KADLEČÍK: Pravdou je tajomstvo
JÁN ŠVANTNER: Pocta Michalovi Gáfrikovi
KORNEL FÖLDVÁRI: Semper idem
ZORA FRKÁŇOVÁ: Storočnica profesorky Viery Štetkovej
MILAN JURČO: Vajanský znovu nepochopený
JÁN TROKAN: S trpkým úsmevom...
JÚLIUS VANOVIČ: Dušan Albini – obeť komunizmu aj postkomunizmu
kompletný obsah čísla


TVORBA 1/2011
MICHAL GÁFRIK: Namiesto úvodu
MILAN RÚFUS: Juvenílie
PETRONELA RÁGULOVÁ: Mystika a poézia
JÁN BOTÍK: Evanjelická cirkev a luteranizmus v živote dolnozemských Slovákov
VOJTECH ČELKO: Irena Lettrichová zomrela
VERONIKA SVORADOVÁ: Úlomok rozbitého zrkadla
MARTINA PETRÍKOVÁ: "Žijem život iný" alebo o práve na jedinečný životný príbeh
FEDOR RUPPELDT: List Dr. Emilovi Boleslavovi Lukáčovi
kompletný obsah čísla


TVORBA 4/2010
IVAN KADLEČÍK: Sviatok svetla, svätenie svitania
PETER LIPPERT: Ty si
EUGEN GINDL: Na Bergmanovom Farö
MÁRIA BÁTOROVÁ: Nuda v literárnej historiografii
DUŠAN MITANA: Desať básní
MÁRIA PAVLIGOVÁ: Sondy a zastavenia: Priestor ako literárny fenomén
EVA TKÁČIKOVÁ: Iskrice z Martinských pahrieb
MÁRIA STANKOVÁ: Silný príbeh
JANKA KRIVOŠOVÁ: Ako sa učíme vlastenectvu
kompletný obsah čísla


TVORBA 3/2010
ĽUBOMÍR FELDEK: Prečo rýmovaný Proglas?
Desať otázok OLEGOVI PASTIEROVI
JÁN ZAMBOR: Výpoveď o zlyhaní a nepoddajnosti
MILOŠ KOVAČKA: Ako čítať traktátovú literatúru 17. a 18. storočia
JÚLIUS VANOVIČ: Len aristokracia ducha
DARINA DUDÁŠOVÁ: Orava vo svetle reformácie
BELOSLAV RIEČAN: Spev v chráme a spev v živote
MICHAL ZAJDEN: Turčianskosvätomartinský martýr
kompletný obsah čísla


TVORBA 2/2010
EVA TKÁČIKOVÁ: Žilinská synoda ako kultúrno-duchovný fenomén našej historickej pamäti
ĽUBOMÍR FELDEK: Pieseň piesní na slovenský nápev
RENÁTA BOJNIČANOVÁ: Patagónia. Martin Kukučín - vyhnanec z raja
VIVIEN COSCULLUELA: Dojmy o dojmoch z Francúzska
Básnické aforizmy JÁNA ONDRUŠA
JARMILA HODOLIČOVÁ: Svetozár Hurban Vajanský a vojvodinské prostredie
LADISLAV ŠVIHRAN: Absurdity dejín
MARTINA PETRÍKOVÁ: Príbeh fragmentárneho písania "o dôvere práve v slová"
kompletný obsah čísla


TVORBA 1/2010
Na slovo s RUDOLFOM DOBIÁŠOM
ĽUBA DROPPOVÁ: Myšlienky moje čítať môžete...
ĽUBOMÍR FELDEK: Spomienka na Ivana Horvátha
EMIL BOLESLAV LUKÁČ: Honba za preludmi
MICHAL GÁFRIK: Znetvorený Jesenský
IVAN ČIČMANEC: Melanchólia
DARINA DUDÁŠOVÁ: Hodžova ulica v Liptovskom Mikuláši
MÁRIA STANKOVÁ: Posledných sedem dní
IVAN SLEZÁK: Falošná modla voľného trhu
kompletný obsah čísla


TVORBA 3-4/2009
DANIEL HEVIER: Bielo
Na slovo s ALEJANDROM HERMIDA DE BLAS
IVAN ČIČMANEC: Niekoľko hamsunovských zamyslení
HUGOLÍN GAVLOVIČ: Zo Školy kresťanskej
JAN MERVART: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let
P. O. HVIEZDOSLAV: Hľadám sa, hľadám
MIŠO A. KOVÁČ: Hviezdoslavova Hájnikova žena v premenách
ONDREJ HRONEC: 150 rokov od narodenia Aurela Stodolu
RUDOLF JUROLEK: Aby sa niečo nestalo a niečo stalo
MICHAL GÁFRIK: „Vstanú noví bojovníci...“
kompletný obsah čísla


TVORBA 2/2009
Na slovo s KORNELOM FÖLDVÁRIM
JÚLIUS BARČ-IVAN: Môj Jánošík
MICHAL GÁFRIK: Útrapy z pragmatickej etiky
BLANKA POLIAKOVÁ: Leto v kolíske jabloní
MÁRIA PAVLIGOVÁ: Slová skutočnej hodnoty
LADISLAV ŠVIHRAN: Tri krátke
ZDENĚK DOSKOČIL: Malé ohlédnutí za jedním zapomenutým výročím
MILAN ZEMKO: Cenná kniha o jednom nerovnom vzťahu
kompletný obsah čísla


TVORBA 1/2009
Rozlúčka s MILANOM RÚFUSOM vo Veľkom evanjelickom kostole 17. januára 2009
MILAN RÚFUS: Rozprávka pre veľkých
ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS: Zázračná moc Rúfusovej poézie
JÚLIUS VANOVIČ: (malý subjektívny) prológ k Ingmarovi Bergmanovi
DUŠAN DUŠEK: Spomíname na Jána Johanidesa
JÁN FUSKA o mravných ideáloch Milana Rastislava Štefánika
IAN BARBOUR: Keď sa veda stretne s náboženstvom
GIZELA GÁFRIKOVÁ: Editorské patálie
KORNEL FÖLDVÁRI: Srdečné pozdravy zo včerajška
kompletný obsah čísla


TVORBA 4/2008
MILAN RÚFUS: Báseň o dare
MIŠO A. KOVÁČ: Môj rovesnícky - a náš ľudský
JÁN ZAMBOR: Básnik kresťanského videnia sveta
IVAN ČIČMANEC: Štyri poznámky o Franzovi Kafkovi
Na slovo s ĽUBOMÍROM LONGAUEROM
MARIÁN KUBICA: Z denníkov JÁNA ONDRUŠA
VIERA PROKEŠOVÁ: Eva
JÁN BAHNA: Stredoeurópan Dušan Jurkovič a jeho odkaz súčasnosti
MARTA STACHOVÁ-BEZÚCHOVÁ: Aj my vás radi vidíme
SAMUEL ZOCH: Nezabúdajme na 30. október 1918
kompletný obsah čísla


TVORBA 2-3/2008
GIZELA SLAVKOVSKÁ-GÁFRIKOVÁ o Maši Haľamovej
Na slovo s EUGENOM GINDLOM
MICHAL ZAJDEN: Kázeň nad rakvou Jána Johanidesa
CYRIL KRAUS: Jankokráľovské otázniky
MICHAL GÁFRIK: Druhý vrchol Rázusovej poézie
JÚLIUS VANOVIČ: Martin Rázus - Dilema intelektuála a politika
Sedemdesiatka slovenského historika Miroslava Johna Ličku
MICHAL A. KOVÁČ: Básne bázne i búrenia
NORBERT KMEŤ: K súčasnému stavu spracovania vzťahov medzi ECAV
a komunistickým režimom

kompletný obsah čísla


TVORBA 1/2008
INGMAR BERGMAN: Siedma pečať
IVAN ČIČMANEC: Strindbergov pohľad za fasádu
Rozhovor s Ivanom Čičmancom o škandinávskej a slovenskej kultúre
MICHAL GÁFRIK: Nad knihou o Alexandrovi Matuškovi
MILOŠ KOVAČKA: 4 jubilejné spomienky pri nedožitej 70-tke J. B. Hroboňa
JANKO SILAN: "Žena snov a diaľok"
JÚLIUS VANOVIČ: 1968 – 2008 (Osobne aj neosobne)
IVAN ŠTÚR: Hranice v bezhraničnom svete
kompletný obsah čísla