menu Menu

2019/3

Július Vanovič: Už tridsať rokov… /s.2
Ivan Čičmanec: Tridsať rokov prebúdzania /s.5
Ján Kollár: Kázeň o skutočnej slobode /s.10
Jozef Adámať: Na margo duchovných vied /s.15
Manolis Anagnostakis: Básne /s.20
Emil Višňovský: Spytovanie sa na (hodnotu) človeka: otvorené otázky /s.26
Macuo Bašó: Haiku /s.34
Eva Tkáčiková: Minulosť v náručí syndrómu zabúdania /s.37
Anna Nováková: Koniec Pygmaliona /s.42
Ľubomír Feldek: Môj múdry Bulhar Dimitar Stefanov /s.48

ZO SVETA DIVADLA
Stanislava Matejovičová: Individualita i komunita /s.52
Martin Timko: Tvorivý pobyt verzus mučivý blahobyt /s.54

Z VÝTVARNÉHO UMENIA
Mária Kovalčíková: BUVIK – vydavateľstvo pre deti /s.57

NEKROLÓGY
Július Vanovič: Za Milošom Kovačkom /s.64
Ondrej Hronec: Priateľ môj, Miloš Zlatoústy… /s.66
Daniel Pastirčák: Za Dušanom Mitanom /s.66

VÝROČIA A JUBILEÁ
Ivan Eľko: K matičnej storočnici /s.70
Mária Pavligová: Neúnavná v hľadaní krásy /s.72
Monika Kapráliková: K životnému jubileu Anny Fischerovej-Šebestovej /s.74
Rudolf Dobiáš: Sám s nami /s.76

NAMIESTO RECENZIE
Juraj Marcinát: Pokus o historickú sebareflexiu /s.78

RECENZIE
Veronika Svoradová: O povojnovej slovenskej dráme /s.80
Ľubica Blažencová: Žalmické premýšľania /s.82
Vojtech Čelko: Z rodinného albumu /s.84

DOKUMENTY DOBY
Otázky na neuskutočnený rozhovor /s.87

 

Na obálke:
Ján Kollár, archív redakcie

Prelistovať si číslo:


Predchádzajúce Ďalšie

keyboard_arrow_up